Publicerad 2020-09-22

Hyr ni ut lokaler för sammankomster? Hjälp till att minska risken för smittspridning

Genom att efterfråga riskbedömning och neka uthyrning av lokaler vid misstanke om större sammankomster tar alla föreningar som hyr ut lokaler ett stort och viktigt ansvar.

bild över östersund

Foto: Göran Strand

Med anledning av den senaste tidens smittspridning, som tros ha uppkommit efter större sammankomster i lokaler som föreningar äger och hyr ut, vill Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun uppmana alla föreningar att säkerställa att det finns trygga rutiner för föreningens uthyrningsbara lokaler.

Vid uthyrning av lokal, säkerställ att evenemanget som ska ske i lokalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Be de som ska hyra lokalen att göra en riskbedömning som ni kan ta ställning till. Skriv gärna ut anslag med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och sätt upp i de lokaler som ni hyr ut.

– Den som hyr lokalen ansvarar för sammankomsten, men genom att ställa frågor om vem som ska hyra lokalen, till vilket syfte och hur många som ska delta tar varje förening ett viktigt ansvar. Var gärna extra noggranna vid misstanke om större ungdomsfester, säger Johan Palm, chef för Kultur- och fritidsförvaltningen vid Östersunds kommun.

– Vi befinner oss fortfarande i en pandemi där vi alla måste ta gemensamt ansvar för att minska risken för smittspridning. Det är inte dags att slappna av ännu, utan vi måste fortsatt hålla i och hålla ut enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Annika Ersson, smittskyddsläkare på Region Jämtland Härjedalen.

Med önskan om fortsatt ansvarstagande,

Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2020-09-22