Publicerad 2020-09-22

Nu drar arbetet med Tillväxtstrategin igång - välkommen att vara med!

Nu är det dags att ta fram en ny tillväxtstrategi för Östersunds kommun. Strategin ska ersätta nuvarande Tillväxtplan Mer Östersund som gäller till och med 2020.

Bild på en person och två skyltar som det står idag och framtiden på

Den nya strategin ska också koppla till kommande Regionala utvecklingsstrategi (RUS). Arbetet kommer att starta igång under hösten med digitala workshops inbjudan kommer inom kort. Det finns också möjlighet att ingå i en referensgrupp. Referensgruppens roll är bland annat att lämna input på utvecklingsområden i strategin innan den skickas ut på remiss. Är du intresserad eller vill veta mer?Hör av dig till Projektledare Theresia Grön: theresia.gron@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2020-09-22