Publicerad 2020-09-23

De får Kultur- och fritidsnämndens tillfälliga Covid-stipendium

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 juni 2020 att inrätta ett tillfälligt stipendium för professionella kulturskapare inom Östersunds kommun under rådande pandemi. Nu är stipendiaterna utsedda.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade onsdagen den 23 september att bevilja stipendier om 20 000 kronor vardera till följande professionella kulturskapare:


Roger Rådström Musiker

Lars Sandström Musiker

Martin Johansson Regissör, dramatiker

Suzanne Ibrahim Författare

Malin Almén Filmare, animatör

Malin Nord Författare

Johanna Nestor Keramiker, kakelugnsmakare

Tomas Andersson Musiker

Anders Suneson Bildkonstnär

Cathrine Johansson Bildkonstnär

Therese K Agdler Författare

Morgan Jönsson Musiker

Elin Ståhl Bildkonstnär

Bobbo Jäderfeldt Underhållare, trolleri

Martin Kjellerstedt Musiker, trubadur

Odd Larsson Bildkonstnär

Mari Vedin Laaksonen Bildkonstnär

Jesper Lindgren Musiker

Jenny Persson Bildkonstnär

Nämndens beredningsgrupp för detta tillfälliga stipendium har bestått av Per Lundgren, Maria Nerpin och Linda Peterson Ödbring.

Sidan uppdaterad 2020-09-23