Publicerad 2020-09-23

De får Östersunds idrottsledarpris och kulturpris 2020

I år går priserna till Martin Persson, Östersundsgymnasterna, och till Storsjöhyttan. Det beslutade Kultur- och fritidsnämnden på dagens sammanträde.

Idrottsledarpriset avser att lyfta fram och synliggöra ideella idrottsledare i Östersunds kommun, vars ledarskap, engagemang och kunskap har stor betydelse för barn och ungdomars möjligheter att utöva idrott inom idrottsrörelsen i kommunen.

Idrottsledarpriset 2020 går till Martin Persson, Östersundsgymnasterna, med motiveringen­:

”För sitt outtröttliga engagemang som tränare inom Östersundsgymnasterna tilldelas Martin Persson Östersunds idrottsledarpris 2020. Med värme och glädje tar Martin sig an sina adepter och säkerställer att ingen hamnar utanför gruppen oavsett ambitionsnivå eller dagsform. Martin, som är specialiserad på manlig artistisk gymnastik, är för Östersundgymnasterna en viktig pusselbit i att öka pojkars intresse för gymnastiken och därmed jämställdhet inom idrotten på ett högre plan. I en stor förening som Östersundsgymnasterna är engagemanget från föräldrar och hjälpledare avgörande för att verksamheten ska fungera. Martin har förmågan och kunskapen att involvera, engagera och utbilda andra vuxna i föreningen så att barn och ungdomar kan fortsätta utöva gymnastik i Östersunds kommun”.

Kulturpriset 2020 går till Storsjöhyttan. Priset delas ut till en eller flera personer som kommunen vill hedra för viktiga insatser inom kulturens område. Östersunds kulturpris 2020 går till Storsjöhyttan med motiveringen:

”1995 startade Anna Lena Kauppi, Ulla Gustafsson och Nilla Eneroth Jämtlands första studioglashytta i det gamla vackra elverket i Östersunds hamn. Sedan några år driver Ulla och Nilla hyttan och i år firar de 25 års jubileum. Hyttans produktion är varierad och innehåller både konst- och bruksglas. Genom sin öppna dörr bjuder de generöst på en levande upplevelse för besökare och kunder att få en inblick i glasets hantverk. De erbjuder också möjligheten att prova på glasblåsning eller delta i organiserade studiebesök. Storsjöhyttan tilldelas Östersunds kulturpris 2020 för att de introducerade förutsättningar för en konstform i Jämtland som inte funnits här tidigare och att de via sitt kvalitativa och intressanta arbete numera är en självklar del av kulturlivet i Östersund”.

Fakta om priserna

Kultur- och fritidsnämndens idrottsledarpris och Östersunds kulturpris har i flera år delats ut till personer inom kultur eller idrotten som Östersunds kommun vill uppmärksamma och hylla. Priserna ärett diplom samt en prissumma på 10 000 kronor.

Länk till Idrottsledarprisetlänk till annan webbplats

Länk till Kulturpriselänk till annan webbplatst

Sidan uppdaterad 2020-09-23