Publicerad 2020-09-23

Spåravgifter för rullskidor återbetalas

Efter förvaltningsrättens dom återbetalar Östersunds kommun tidigare genomförda köp av spårkort för rullskidor. De som önskar återbetalning ska kunna presentera bevis för köpet (kvitto eller bankutdrag). Det gäller för köp gjorda perioden 1 juni 2018 till och med 10 augusti 2020.

Förvaltningsrätten har i sin dom 2020-07-06 hävt Östersunds kommuns beslut att ta ut spåravgifter på rullskidbanan vid Östersunds skidstadion, KFN 00916-2018.

Rullskidbanorna har sträckning genom Rannåsens naturreservat som ligger i anslutning till Östersunds skidstadion och Östersunds kommun har enligt domen inte laglig rätt att ta ut spåravgifter i naturreservat, då tillgång till naturreservat ska vara kostnadsfritt.

Med anledning av domen beslutade Kultur- och fritidsnämnden följande vid sitt sammanträde onsdagen den 23 september:

  • Kultur- och fritidsnämnden ger brukare möjlighet att ansöka om återbetalning av tidigare genomförda köp av spårkort för rullskidor för perioden 1 juni 2018 till och med 10 augusti 2020.
  • Ansökan om återbetalning av redan köpta spårkort sker till Östersunds kommun genom redovisning av bevis av köpet (kvitto eller bankutdrag) från aktuellt datum. Ansökan om återbetalning kan ske senast 19 mars 2021.
Sidan uppdaterad 2020-09-23