Publicerad 2020-10-02

Karin Flodin blir ny förvaltnings­chef för Barn- och utbildnings­förvaltningen

1 oktober tillträdde Karin Flodin som förvaltningschef.

Bild på en kvinna som ler

Nu är det klart vem som blir Barn- och utbildnings­förvaltningens nya chef. Karin Flodin har arbetat som tillförordnad förvaltnings­chef sedan 27 maj i år och dess­förinnan som biträdande förvaltnings­chef.

Karin har bred och mångårig erfarenhet av arbete inom skol­världen. Hon är bland annat utbildad låg- och mellanstadie­lärare, montessori­lärare samt rektors­utbildad. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, barn- och utbildnings­chef, verksamhets- och stabschef.

- Jag är glad att Karin har accepterat att kliva på som ordinarie förvaltnings­chef. Karin har en lång och bra erfarenhet och kommer att vara mycket värdefull i en tid när skolorna i Östersund står inför en stor och nödvändig omvandling, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

- Jag ser med glädje fram emot att, tillsammans med alla duktiga medarbetare inom Östersunds kommun, bidra till att skapa en god arbetsmiljö för våra barn, elever och lärare säger Karin Flodin, förvaltnings­chef på Barn- och utbildnings­förvaltningen.

Sidan uppdaterad 2020-10-02