Publicerad 2020-10-06

Nu börjar arbetet med en ny tillväxtstrategi för Östersund

Nu är det dags för att ta fram en ny tillväxtstrategi för perioden 2021–2025.

– En tillväxtstrategi ger vägledning för hur vi vill att Östersund ska utvecklas de kommande åren. Vi vill att Östersund ska vara en plats där människor trivs och att det ska det finnas goda möjligheter för företagande, utbildning och arbete för alla oss som bor här, säger Theresia Grön, som är projektledare.

Tillväxtstrategin ska beskriva de områden som Östersund behöver arbeta med för att fortsätta utvecklas. Samtidigt ska den värna om klimatet, miljön och vår sociala välfärd.

Ska visa vägen

I Östersunds kommun ska det finnas jobb, utbildning, bostäder, förutsättningar för en meningsfull fritid och goda möjligheter för företagande. Alla som arbetar med dessa frågor behöver veta i vilken riktning vi ska gå. Det är därför som tillväxtstrategin är så viktig.

– Den ska fungera som underlag för våra förtroendevalda för att kunna fatta bra beslut och för våra tjänstepersoner som underlag i deras dagliga arbete, säger Theresia Grön.

Tillväxtstrategin är också viktig för andra aktörer i samhället. Som till exempel Mittuniversitet, gymnasieskolan, företag och organisationer, för att alla ska kunna jobba gemensamt med att förbättra Östersund. Den är förstås också viktig för potentiella företagare och organisationer som vill etablera sig i Östersund.

När strategin är färdig ska den vara ett dokument som alla ska kunna stå bakom och använda sig av i sitt arbete med tillväxt- och näringslivsfrågor.

Stort intresse

Arbetet kommer att starta under hösten med bland annat digitala workshops och dialoger med olika organisationer och företag. Det har varit ett stort intresse för att sitta med i en referensgrupp som ska vara ett bollplank och bidra med synpunkter kring skapandet av den nya tillväxtstrategin.

– Vi bjöd in till en referensgrupp och väldigt snabbt var de platserna fyllda, konstaterar Theresia Grön.

Förslaget på ny tillväxtstrategi kommer att skickas ut på remiss till de politiska nämnderna i februari 2021. I augusti 2021 är det tänkt att den nya strategin ska vara klar och godkänd av politiken.

Sidan uppdaterad 2020-10-06