Publicerad 2020-10-07

Nuläget inom IT-sektorn: Växtkraft genom unika samarbeten

Att driva IT-företag i Östersunds kommun – eller att vara anställd på ett – är populärt. Östersunds kommun har nämligen tagit en stabil position som en av landets mest dynamiska och expansiva IT-kommuner.-

- Här finns ett nära och unikt samarbete mellan IT-bransch och offentlig sektor. Man kan dessutom kombinera ett kvalificerat arbete med boende i fjällnära miljö, säger Fredric Kilander, näringslivschef på Östersunds kommun.

Bild som visar härliga IT-samband

När Business Region Mid Sweden tillsammans med Samling Näringsliv bjöd in företagsledare från andra delar av landet blev många av dem positivt överraskade av den starka samverkan mellan IT-branschen, Region Jämtland Härjedalen, kommunen, Mittuniversitet och Business Region Mid Sweden.

– De såg flera konkreta exempel på hur våra samverkansprojekt banar väg för nyetableringar, för företag som vill växa och för människor som vill bo, arbeta och utvecklas utanför storstadsregionerna, konstaterar Fredric Kilander.

Stort rekryteringsbehov

I Region Jämtland Härjedalen finns idag nästan 200 IT-bolag – framför allt inom systemutveckling, support och projektledning men även inom management, arkitektur, scrum masters, testare och designers.

Befintliga företag expanderar och nya företag etablerar sig, till exempel Bontouch, Forefront Consulting och Onegroup.

Behovet av rekrytering är fortsatt stort – trots pågående pandemi.

Mål: Växa med 200 personer/år

Våren 2020 gjorde Region Jämtland Härjedalen, där kommunen är en aktiv part, en undersökning bland regionens IT-företag. Den visade att IT-branschen hade ökat med 20 procent under 2019 och att mer än två tredjedelar av de tillfrågade företagen hade nyanställt under året.

Företagen tillsammans hade som mål att växa 80 procent under de kommande åren, vilket innebär cirka 200 personer/år.

Största delen är inflyttare

Rekryteringarna till regionen sker till stor del via inflyttning (63 procent under 2019) och flest rekryteringar görs från Stockholm.

I takt med att antalet IT-utbildningar i kommunen/länet blir fler är målet dock att även kunna rekrytera fler lokalt. Idag rekryteras 37 procent lokalt.

Samverkan som driver IT-branschen framåt

Framgångsreceptet för den starka tillväxten i kommunen och även regionens IT-bransch är den unika samverkan som finns mellan IT-branschen, offentlig sektor och Mittuniversitetet.

Ett exempel är initiativet Northern Tech Republic som består av Region Jämtland Härjedalen och tolv av regionens IT-bolag, Samling Näringsliv samt Östersunds kommun.

Via event, föreläsningar och en informationsplattform attraherar de människor som vill bo och arbeta i vår region.

Fler exempel på samverkan:

  • Samling Näringsliv, en organisation som driver utveckling av näringslivet i regionen och vill skapa ett företagsklimat som är det bästa möjliga för etablering av nya företag och för befintliga att växa.
  • E-hälsocentrum,en plattform där företag och offentlig verksamhet jobbar sida vid sida för att skapa nya lösningar för hälso- och sjukvården.
  • Forum Digitalisering, ett IT-branschråd som består av Tieto, CGI, Sopra Steria, Atea, Combitech, Loxysoft, Cygni, Xelent, Thoreb, Skatteverket, IP Only, Zedcom, Cybercom, Östersunds kommun, Samling Näringsliv, Mittuniversitetet m.fl.

Fokus på distansarbete

Det pågår dessutom flera initiativ med fokus på att underlätta distansarbete, något som är högaktuellt i dessa tider.

Ett exempel är The Remote Lab som vill öka kunskapen om distansarbete och hitta nya lösningar för distansoberoende möten och konferenser, bland annat genom utbildning och forskning.

På gång just nu

Under hösten 2020 och våren 2021 sker flera olika rekryteringsevent av Leva och bo i Östersund, projektet Attraktiv Region och näringslivsinitiativet Jämtland Calling.

Vecka 42 genomförs Northern Devs Week, en seminarievecka där utvecklare på distans får chansen att delta på allt från föreläsningar i webbutveckling till high performance computing.

Sidan uppdaterad 2020-10-07