Publicerad 2020-10-07

Östersund testkommun för app för grönt resande

Ny app ska göra det enklare för alla att välja det smartaste sättet att resa! Östersunds kommun är testkommun för en app som ger information om trafiksituation, restid, resalternativ och klimatutsläpp för olika resval. Appen belönar även gröna trafikval.

Tecknad bild på ett böljande landskap med blå himmel. genom landskapet går en bilväg som det kör en gul buss på och bakom den en blå cykel med en person i blå kläder.

Appen tas fram i ett pilotprojekt som heter Sustainable Insights: Measure, inform, mobilise (MIM), och är finansierat av Nordic Innovation. Projektet kommer att pågå mellan den 1 september 2020 till 28 mars 2023.

I ett första steg kommer appen att testas av anställda på Östersunds kommun, för att sen testas av vissa medborgare och slutligen kommer appen att bli tillgänglig för alla medborgare.

Få hjälp att göra smarta trafikval

Projektet ska utveckla en app som gör det möjligt för både en kommun och kommunens medborgare att bli informerade om aktuella trafiksituationer och samtidigt sporras till att göra mer hållbara transportval. Bakom projektet står Östersunds kommun och bolagen Applied Autonomy, Kobla, och Moprim.

Smartare resor i dag och i framtiden

Projektet består av två delar. En del är appen som har en ruttplanerare som ger olika resalternativ och dessutom information som miljöpåverkan, hälsoeffekt, trafikinformation med mera, och som belönar gröna val.

Den andra delen handlar om stadsplanering. Med hjälp av information från appen kan stadsplanerare mäta trafiksituationer, se vilka busslinjer som är populära och vart det är trängsel – för att i framtiden kunna planera efter den informationen.

Fossilfritt 2030

Appen kommer att bli en del i arbetet mot att nå målet att Östersund ska vara fossilfritt och energieffektivt 2030.

Sidan uppdaterad 2020-10-07