Publicerad 2020-10-07

Tyck till om utemiljöer i Östersund för dig som är 65+

Har du fyllt 65 år och bor i något av områdena Lit, Hornsberg, Centrala stan, Odensala/Körfältet eller Torvalla? Då har du möjlighet att medverka i en undersökning om utemiljöer som ska genomföras under perioden oktober-november 2020. Undersökningen är en del i ett större arbete för att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun.

Äldre cyklist i stadsmiljö som uppmärksamt iakttar trafiken innan han korsar gatan.

Alla över 65 år som bor i något av områdena Lit, Hornsberg, Centrala stan, Odensala/Körfältet eller Torvalla har möjlighet att medverka i en undersökning om utemiljöer som ska genomföras under perioden oktober-november 2020.

Den aktuella undersökningen innebär att deltagarna går runt och fotograferar/filmar sådant som man tycker är positivt och sådant som man tycker är mindre bra/risker i utemiljön. Du behöver inte ha några förkunskaper om att fotografera/filma för att kunna delta.

Mer information om undersökningen och hur man anmäler sig hittar du på följande sida:

Länk till sidan Östersund - en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Globalt nätverk

I början av 2019 beslutade Kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC – Age-friendly Cities and Communities:

Länk till sidan Östersund ny medlem i AFCC – främjar sunt och aktivt åldrande

I juni samma år antog AFCC kommunens ansökan. Nätverket har den gemensamma visionen att göra samhället till ett bra ställe för äldre att leva och bli gammal i. I Östersunds kommun har man dessutom valt att bredda målgruppen till att omfatta även personer med funktionsnedsättning.

Medlemskapet i AFCC är en viktig del i kommunens satsning på att förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva hälsosamma och självständiga liv - med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete, som till att börja med drivs i projektform.

Undersökningens resultat blir underlag till handlingsplan

Resultatet av den aktuella undersökningen om utemiljöer kommer kommunen att använda som ett delunderlag för att ta fram en treårig handlingsplan, som ska göra Östersund mer åldrandevänligt.

Förutom denna undersökning kommer kommunen att använda flera andra metoder för att fånga upp hur både äldre medborgare och personer med funktionsnedsättning upplever att det är att leva i Östersunds kommun. Under våren 2020 gjordes ett större enkätutskick vars resultat nu har sammanställts. Framöver kommer man även göra intervjuer och bjuda in till öppna dialogmöten - så snart det åter är möjligt.

– Det är viktigt att kommunen driver det här utvecklingsarbetet tillsammans med målgrupperna då de har kunskap om vad som redan fungerar bra och vad som behöver förbättras. Deras synpunkter kommer att vara helt avgörande för att kommunen ska få till ett så åldrandevänligt samhälle som möjligt, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Läs mer om arbetet med en åldrandevänlig kommun

Länk till sidan Östersund - en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Sidan uppdaterad 2020-10-07