Publicerad 2020-10-08

Ängar istället för gräsmattor

Gräsmattor skalas av och jordmassor bökas upp i Odenskog. Här ska vi anlägga blommande ängar istället för gräsmattor. Då får fjärilar och bin lättare att hitta en väg in till stadens parker.

Ett foto på grävarbetet i korsningen Fagerbacken - Hagvägen

Klicka för större bild

Klippta gräsmattor kan se prydliga ut och är bra när man ska spela brännboll eller ligga och sola. Men tittar du närmare så är det ganska tråkiga ytor. Där växer bara några enstaka växtarter och det är få insekter som trivs i en klippt gräsmatta.

Fjärilar och bin

Pollinerare som fjärilar och bin är viktiga för att vi människor ska kunna odla vår mat. Men de trivs inte längre i det moderna jordbruket. I Lillsjöns naturreservat och området runt det, har de dock en fristad, och nu vill vi locka in dem till fler av stadens grönytor, och det gör vi med blommande ängar. Vi kommer också att få en spridning av andra växter och djur och på så sätt gynnar vi den biologiska mångfalden.

Flygbild över Odenskog med ängsytorna markerade.

Klicka för större bild

Från rondellen med Mr. Walker (korsningen Fagerbacken - Odenskogsvägen) och nästan ända ner till parkeringen för Lillsjöns naturreservat, skalar vi nu av grässvålen på norra sidan av Fagerbacken och anlägger istället ängar som vi kommer att slå en gång per år; precis som gammaldags ängsslåtter!

Detta är ett LONA-pollineringsprojekt med bidrag från Naturvårdsverket.

Läs mer om LONA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En logotyp med texten "Lokala naturvårdssatsningen"
Sidan uppdaterad 2020-11-05