Publicerad 2020-10-09

NCC ska bygga vattenverket

Upphandlingen för att bygga vattenverk och råvattenintag i Östersund är klar och har vunnit laga kraft. Det är NCC Sverige AB som får kontraktet. Vattenverket beräknas kunna leverera dricksvatten 1 maj 2026 och då ha kostat 742 miljoner kronor.

Tecknad bild över det nya vattenverket, träd, gatulampa och strandkant

- Konkurrensen i upphandlingen var tuff. Vinnaren NCC Sverige AB har gediget kunnande och bred erfarenhet gällande byggnationer inom VA-branschen. Det bäddar för att vi tillsammans med NCC kan säkra en bra och modern dricksvattenförsörjning för invånarna i Östersund många år framåt, säger Ola Eckerdal, projektledare på teknisk förvaltning, Östersunds kommun.

Projektet skall genomföras i en så kallad partneringentreprenad, vilket innebär att entreprenören och beställaren genomför alla delar i projektet i nära samarbete från start av projekteringen till färdigt vattenverk.

Sidan uppdaterad 2020-10-09