Publicerad 2020-10-13

Meriterad forskare till Östersunds kommun – välkommen Eva Flygare Wallén!

Sektor Funktionshinder har lyckats anställa en välmeriterad forskare inom området hälsa för personer med funktionsnedsättning.
Eva Flygare Wallén, 64, är ett känt namn inom forskarvärlden - såväl nationellt som internationellt.
- Hon är en rekrytering vi inte ens kunnat drömma om, säger Lars Backus, Sektorchef.

Eva Flygare Wallén

Vi på Östersunds kommun är måna om att vara en attraktiv arbetsgivare – och denna nyhet är ur det perspektivet extra glädjande. Lars Backus, Sektorchef vid Östersunds kommun, berättar hur vård-och omsorgsförvaltningen länge jobbat hälsofrämjande för äldre personer. Men att det funnits ett behov av samma typ av arbete även för personer med funktionsnedsättning.

- Vi vet utifrån forskning att målgruppen personer med någon form av funktionsnedsättning ofta har en sämre hälsa. Och utifrån arbetet vi gjort för äldre har vi sett bra resultat, med medborgare som är friskare och mer självständiga. Så vi ser att det här arbetet är jätteviktigt. Då har vi sett att vi också skulle behöva göra en fokusförändring inom den här målgruppen, göra en förändring och få in alla delar som är viktiga ur ett hälsofrämjande perspektiv även inom den här sektorn, säger Lars Backus.

Satsning inom funktionshinderverksamheten

Förvaltningsledningen beslutade därmed att Östersunds kommun skulle göra en satsning också inom funktionshinder-verksamheten - och anställa en person med gedigen forskarerfarenhet inom det här området.

-När vi hade fått in alla ansökningar hade vi många bra kandidater. Men Eva stack ut då hon är en auktoritet inom det här området. Det som sticker ut kring Eva är att hon har jobbat direkt med våra medborgare, hon har god kunskap om målgruppen. Hon är inte en person som har suttit vid sitt skrivbord och forskat utan hon kan målgruppen på sina fem fingrar, säger Lars Backus och fortsätter:

- Med Eva så får vi en person som kan öka vår medvetenhet om betydelsen av att koppla forskning till verksamhetsutveckling, och då får vi en mycket bättre integrering. Hon har ett stort internationellt och nationellt nätverk för forskning kring den här målgruppen, och kommer kunna jobba direktstödjande, i olika utvecklingsprojekt, men också delta i det förvaltningsövergripande arbetet ur ett folkhälsoperspektiv.

Att Eva tackade ja måste vara ett väldigt gott betyg för Östersunds kommun?

- Ja verkligen! Eva har ett utifrånperspektiv där hon såg att vi jobbar med rätt saker och faktiskt ligger lite i framkant - så det är så klart otroligt roligt.

Stort hälsouppdrag

Eva Flygare Wallén tillträdde sin nya tjänst vid Östersunds kommun den första oktober, och berättar över telefon om sin spännande bakgrund från specialistsjuksköterska, till arbete som skolsjuksköterska och biträdande rektor i särskola, till forskning på nationell och internationell nivå.

- Min profession är specialistsjuksköterska, och av en ren slump hamnade jag bland ungdomar med funktionsnedsättningar, säger hon.

Eva fick jobb som skolsköterska för särskolan, där hon sedan arbetade med utveckling på flera olika nivåer.

- Som skolsköterska har man ett stort hälsouppdrag, och i särskolan vet man att man måste vara både praktisk och konkret, säger Eva.

Eva såg tydligt vad som behövde göras – och införde konkreta åtgärder och förändringar.

- Jag lade ett schema med daglig fysisk aktivitet, jag anställde en kock för mer näringsrik mat vilket är otroligt viktigt. Jag införde en rad sådana saker då allt hänger ihop för vårt välmående. Det arbetet ledde sedan till en avhandling, säger hon.

Disputerade 2013

Eva disputerade 2013, och har efter det jobbat med folkhälsofrågor, bland annat på Folkhälsomyndigheten. Hon har också arbetat hårt för att inkludera personer med funktionsnedsättningar i folkhälsoundersökningar, något som ofta inte är en självklarhet.

- Enkäterna kan bestå av flera hundra frågor, och kan vara väldigt svåra att svara på. Det är så viktigt att vi faktiskt får veta vad även den här målgruppen upplever, tycker och vill, säger hon.

Senaste åren i Stockholm har Eva drivit det amerikanska projektet Hälsan spelar roll.

- Min forskning drivs väldigt mycket utifrån en mer jämlik vård för en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, och som också har en liten möjlighet att på egen hand förändra, säger hon.

Så hur hamnade du här, i Östersund, som Stockholmare?

- Jag är lite inblandad via Mittuniversitetet redan sedan tidigare, då jag sitter i Special Olympics-Rådet, och också har varit engagerad i Healthy Athletes. Så jag hade en fot här redan. Vi har också ett fritidshus i Duved, så tanken nu är att bo kvar i Stockholm, och dela tiden mellan Stockholm och Östersund. Nu är det hälften hälften till att börja med.

Vad var det som fick dig att söka den här tjänsten?

- Det var att det är helt fantastiskt att en kommun satsar på det här viset på LSS-verksamheten. I alla andra sammanhang, som till exempel i Region Stockholm, har jag fått plocka jag in LSS-verksamheten i mitt arbete, men det har aldrig riktigt varit målgruppen. Här får jag istället finnas mitt i målgruppen, och verkligen ha möjlighet att göra skillnad på riktigt. Östersund sticker ut och har verkligen visat framfötterna på många vis. Det känns verkligen jätteroligt att vara igång här nu.

Vad ser du fram emot mest?

- Jag ser mest fram emot att få göra besök och träffa verksamheterna och få höra vad de gör idag. Sen ligger min roll i att utifrån det se vad vi kan göra vidare. Och att sedan kunna utvärdera det så att kanske fler verksamheter kan göra samma sak, säger Eva och avslutar:

-- Man kan inte överföra hur man själv vill leva, utan vi måste verkligen ta reda på hur de här individerna vill leva. Att vara fysiskt aktiv, äta bra, leva bra, sova bra, ha vänner, ett bra socialt nätverk, och så vidare. Allt hänger ihop för att vi ska kunna vara friska och må och leva bra - bara det att vi alla har olika förutsättningar för att lyckas med detta.

Fem snabba frågor till Ewa Flygare Wallén:

Östersund eller Stockholm?

- Östersund såklart! (skrattar).

Jobba framför ett skrivbord eller ute i verksamheten?

- Forskararbetet kräver skrivbordsarbete men jag tar alla chanser till samvaro med medborgare. Jag gillar att bli påmind om verkligheten utifrån hur den är här och nu.

Gå i pension vid 65 eller jobba längre?

-Forskare jobbar ofta längre och jag har verkligen inga planer på att gå i pension, tvärtom!

Utelunch eller matlåda?

- Jag är usel på att komma ihåg att förbereda matlåda varför jag oftast tvingas lösa det på annat sätt.

Tv eller böcker?

- Tv för att tömma huvudet, kommer oftast inte ihåg vad jag sett- att försvinna in i böcker under semestertid är en njutning.

Sidan uppdaterad 2020-10-13