Publicerad 2020-10-13

Snart startar utbyggnad av vatten och avlopp på "Annersia"

2021 går startskottet för utbyggnad av vatten- och avloppsnät på "Annersia". Det här blir den största satsningen på vatten- och avloppsutbyggnad i Östersunds kommun, sen 70-talet.

Bild på Erik Larsson och Glenn Ålund. I bakgrunden syns landskap på Annersia.

- Hälsoskyddsinspektör Glenn Ålund (till vänster) och Erik Larsson, chef för strategienheten på Avfall VA, på Annersia. Här startar kommunen snart en omfattande utbyggnad av vatten- och avloppsnätet.

Det tjänstemannaförslag som nu ligger på politikernas bord innebär en omfattande utbyggnad av hela området från Orrviken till Vålbacken. Politikerna, som själva tagit initiativ till att ta fram förslaget, kan nu välja mellan att säga ja till hela förslaget - eller delar av det.

- Det här blir en stor satsning för framtiden, konstaterar Erik Larsson, chef för strategienheten på Avfall VA.

- Vi tar tag i det här innan det blir ett akut problem med vattenkvalitén för hushållen på Annersia. Utan en utbyggnad kan det också bli stopp på all nybyggnation i det här området.

Cirka 800 hushåll berörs

10 - 15 år räknar man med att utbyggnaden kommer att ta. De som bygger nya hus under den här perioden kommer att få tidsbegränsat tillstånd för att anlägga eget vatten och avlopp, tills dess att det kommunala nätet är klart.

Alla de cirka 800 hushållen inom området kommer att få betala en anläggningsavgift, som finansierar ledningar och pumpstation med mera. Anläggningsavgiften kommer totalt att bli cirka 75 000 - 150 000 kronor per hushåll.

- Kommunalt vatten och avlopp höjer värdet på husen, understryker Erik Larsson. Dessutom blir det lättare att koordinera anläggningsarbetet med andra utbyggnader av exempelvis cykelvägar.

Hälsoskyddsinspektör Glenn Ålund förklarar;

- Kommunen har en skyldighet att anlägga vatten och avlopp, vid samlad bebyggelse, som vi nu har på Annersia. Länsstyrelsen kan besluta om att tvinga en kommun till utbyggnad om man ser risker för miljö och hälsa. Nu är vi ute i tid, innan vi får ett sånt föreläggande.

- Redan idag, när vi gör tillsyn, ser vi områden där det är svårigheter att godkänna nya avlopp på grund av risken att förorena andras brunnar.

Sen finns en annan fördel med kommunalt vatten och avlopp, understryker Glenn och Erik:

- Man slipper fundera över när det är dags att göra något åt sitt eget brunn- och avloppssystem.

Fakta - då fattas besluten:

Tjänstemannaförslaget om utbyggnad av vatten och avlopp på Annersia går genom följande politiska beslut:

  • Tekniska nämnden 21 oktober 2020
  • Miljö- och samhällsnämnden 4 november 2020
  • Kommunstyrelsen 1 december 2020
  • Kommunfullmäktige 15 december 2020
Sidan uppdaterad 2020-10-13