Publicerad 2020-10-14

Nu ska det bli ”rätt från början” när det gäller tillgänglighet

I kommunens strategi "Ett Östersund för alla" ligger fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället. Nu satsar vi på ökad tillgänglighet för fysisk aktiva. I projektet ”Rätt från början – metoder för medskapande utformning” samarbetar kommunen med Parasportförbundet och Mittuniversitetet för att utveckla bra och verkningsfulla metoder för ökad tillgänglighet i idrottsarenor och andra aktivitetsytor.

Glad tjej med guldmedalj

Foto: Parasportförbundet.

- Vi kommer att ha stort fokus på att involvera aktiva med funktionsvariation. Vi vet att de har mycket att bidra med i vårt utvecklingsarbete för tillgänglighet, säger projektledaren Annichen Kringstad på kultur- och fritidsförvaltningen, Östersunds kommun.

Tydlig positiv skillnad

Projektet ”Rätt från början – metoder för medskapande utformning” finansieras av Vinnova och har som syfte att göra verkstad av idéerna så att det i praktiken blir en tydlig positiv skillnad när det gäller tillgängligheten för personer med funktionsvariationer.

De som nyttjar berörda arenor och aktivitetsytor kommer att bjudas in och delta i processen redan i planeringsstadiet.

Grund för nu arbetsmodell

Under projekttiden på 18 månader kommer projektet att jobba med tre investeringsprojekt som ska genomföras i kommunen.

Dessutom kommer man att titta på tidigare lyckade investeringar när det gäller tillgänglighet, som exempelvis Östersunds arena och Försö Ridcenters servicebyggnad.

- Tillsammans ligger detta till grund för att ta fram en modell för hur vi kan arbeta ännu effektivare med tillgänglighet i framtida investeringar, så att vi alltså framåt gör rätt från början, säger Annichen Kringstad.
Hockeylirare lyssnar på tränaren

Foto: Parasportförbundet.

Sidan uppdaterad 2020-10-14