Publicerad 2020-10-15

Nu satsar vi på södra Östersund!

Nu ska kommunen ta fram en fördjupad översiktsplan för södra Östersund, alltså Torvalla, Odensala och en bit in i Odenskog.

Karta över södra Östersund.

I översiktsplanen Östersund 2040 är södra Östersund utpekat som ett område där staden kan växa inom befintlig struktur genom att komplettera med fler områden för bostäder, parker och annat. Därför ska en fördjupad översiktsplan för södra Östersund tas fram.

Här kan du läsa mer om södra Östersund. Öppnas i nytt fönster.

Vi behöver din hjälp!

För att vi på kommunen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt behöver vi hjälp från dig som bor eller brukar bara i Torvalla, Odensala och Odenskog. Vilka platser är viktiga för dig, vilka platser undviker du och var brukar du träffa dina vänner?

Här kan du svara på frågor och hjälpa oss göra södra Östersund bättre! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan fungear bäst på dator men fungerar även på mobiltelefon. Så här gör du om du använder mobil: När du öppnat länken kan du klicka på i-knappen längst upp till höger för att läsa mer om arbetet med översiktsplanen för södra Östersund. Vill du svara på frågorna på en gång kan du antingen svepa rubriken längst ner till vänster eller så kan du gå till menyn längst upp i det vänstra hörnet.

För att rita på kartan i fråga 1 finns ritverktyget ovanför rubriken och ser ut som en fyrkant med två toppar på.

Utvecklingsplan Torvalla

Samtidigt som arbetet med den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund arbetar kommunen med att ta fram en utvecklingsplan för Torvalla. Tillsammans med medborgare, organisationer och företag med flera ska kommunen identifiera vilka utvecklingsfrågor som ska vara i fokus i Torvalla fram till 2030. Det kan handla om frågor om folkhälsa, näringslivsutveckling, service, mötesplatser och vad man kan göra på fritiden. Geografiskt avgränsas utvecklingsplanen till de tre områdena Ängsmon, Skogsmon och Fjällmon, samt området med företag i Verksmon.

Läs mer om utvecklingsplan Torvalla här! Öppnas i nytt fönster.

Vad händer?

Kommunen är nu i inledningsskedet av det arbete som ska ge underlag till ett förslag på hur området ska utvecklas. Nu ska vi samla in och sammanställa material som ska ge underlag till förslaget.

Förslaget blir en så kallad fördjupning av översiktsplanen. Innan den fördjupade översiktsplanen kan antas kommer två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget, först i ett samråd och sedan under en granskning.

Sidan uppdaterad 2020-10-20