Publicerad 2020-10-20

Förhållningsregler för elever som bor med någon som konstaterats smittad av covid-19

Elever i förskola, grundskola och grundsärskola kan fortsatt gå till förskolan/skolan, förutsatt att de är friska, även när familjemedlemmar är sjuka i covid-19. Det är dock extra viktigt att vara uppmärksam på symtom och vid symtom, även milda, stanna hemma.

Bild på en persons händer. Personen skriver i ett anteckningsblock.

Från 1 oktober har Region Jämtland Härjedalen infört hemisolering för den som är konstaterat smittad av covid-19. Det innebär att den som bor tillsammans med en person som provtagits positivt för covid-19 ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det vill säga stanna hemma från skola eller arbete till dess att den är säker på att den själv inte blivit smittad.

Mer information hos Region JHlänk till annan webbplats

Barn upp till nionde klass undantas

Elever som bor med någon som konstaterats smittad av covid-19 ska följa de förhållningsregler som kommer från Region Jämtland Härjedalen. Elever som går i förskola, grundskola eller grundsärskola är dock undantagna från hemisolering vad gäller att vistas på förskolan/skolan.

Elever kan gå i förskolan/skolan som vanligt, men ska av försiktighetsskäl träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter såsom:

  • Vara i fritidshem
  • Leka med kompisar
  • Delta i andra fritidsaktiviteter

Region JH rekommenderar provtagning av barn

Elever från förskoleklass och uppåt rekommenderas att provtas om de utvecklar symptom. Elever som bor med någon som konstaterats smittad av covid-19 bör provtas den femte dagen efter att smittan konstaterats i hemmet, även om eleven inte har symtom. Eleven får fortsatt vara i skolan i väntan på provsvaret.

Sidan uppdaterad 2020-10-21