Publicerad 2020-11-04

Skolbygget: Odenslundsskolans rektor blir ny biträdande rektor på Parkskolan

Höstterminen 2021 tillträder Anna Nilsson, nuvarande rektor på Odenslundsskolan, sin nya tjänst som biträdande rektor på Parkskolan. Hon ersätter nuvarande biträdande rektor Daniel Olsson, som valt att avsluta sin tjänst efter vårterminen 2021.

bild på en kvinna som ler

Anna Nilsson blir ny biträdande rektor på Parkskolan från höstterminen 2021.

Anna Nilsson, rektor på Odenslundsskolan, följer därmed med de lärare och elever från Odenslundsskolan som byter till Parkskolan i samband med omstruktureringen av skolor i centrala Östersund. Anna tillträder tjänsten från höstterminen 2021.

- Även om vi tycker att det är tråkigt att Daniel valt att avsluta sin tjänst som biträdande rektor på Parkskolan, så är vi mycket tacksamma över att Anna har valt att acceptera erbjudandet om tjänsten som hans ersättare. Det blir en trygghet för såväl de medarbetare som elever som väljer att börja på Parkskolan inför höstterminen, säger Jan Colm, verksamhetschef för skola.

- I höst står vi inför att skapa en helt ny skolenhet och det känns mycket spännande. Nu tar vi med oss allt det fantastiska som nuvarande personal har arbetat hårt med att skapa, och så fyller vi på med erfarenheter och idéer som ny personal kommer med. Att Anna kliver på tåget med sin kompetens och erfarenhet kring mellanstadiet och dess fritidsverksamhet känns väldigt bra, säger Anette Lööf, rektor på Parkskolan.

Skolorna i centrala stan har de senaste åren haft ett tätt samarbete kring utveckling av skolorna. Samarbetet har handlat om skolutveckling och att skapa en röd tråd i centrala stan utifrån ett F-9 perspektiv. Bland annat har de arbetat för att skapa en god samverkan mellan skolorna – ett arbete som nu fortsätter:

- Min upplevelse är att vi rektorer känner ansvar över samtliga elever i vårt upptagningsområde och att alla elever i centrala staden är våra elever, oavsett vilken skola de går på. För mig var det självklart att tacka ja till tjänsten som biträdande rektor vid Parkskolan. Jag ser fram emot att fortsätta det goda arbete som vi rektorer startat upp. Att få möjlighet till det på en ny skolenhet tillsammans med Anette och alla våra medarbetare känns jättespännande, säger Anna Nilsson.

Sidan uppdaterad 2020-11-04