Publicerad 2020-11-05

Miljö- och samhällsnämnden stödjer förslaget till kommunalt vatten- och avlopp på Annersia

Miljö- och samhällsnämnden stödjer Tekniska nämndens förslag till utbyggnad av vatten- och avloppsnätet på ”Annersia”. Det beslutade nämnden på sitt sammanträde den 4 november Tidigare har även Tekniska nämnden sagt ja till utbyggnaden.

Samhällsbyggnad och Teknisk förvaltning har tidigare fått i uppdrag att utreda förutsättningarna och kostanden för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp från Orrviken med omnejd, förbi Vallsundsbron och runt Brunfloviken.

Tekniska nämnden / Teknisk förvaltning har tagit fram ett förslag på områden för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet och föreslagit att Kommunfullmäktige ska besluta om utbyggnaden.

Tekniska nämnden / Teknisk förvaltning föreslår att utbyggnaden görs i följande prioriteringsordning:

  • Marieby – Vålbacken och Marieby – Sandviken (där en ny sjöledning dras). Se grönt och gult område på kartan. Här prioriteras de tätast bebyggda delarna. Därefter de norra delarna som är väldigt intressanta för exploatering och Vålbacken söder ut eftersom det finns en fastställd detaljplan för bostadsbebyggelse där. Beräknad tid: 7-10 år.
  • Vatten- och avloppsnät med nytt reningsverk i Genvalla – Orrviken i det övre, lila området på kartan. Nuvarande reningsverk i Hara avvecklas. Beräknad tid 4-7 år

Total tid för genomförande av projektet är 10-15 år.

Miljö- och samhällsnämnden ser uppdraget att utreda förutsättningarna för ett vatten- och avloppsverksamhetsområde mellan Vallsundsbron/Genvalla och Orrviken som uppfyllt. Miljö- och samhällsnämnden delar även Tekniska nämndens uppfattning om prioriteringsordning vid en utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten.

Kommunen bygger ut vatten- och avloppsnät på Annersia för att säkra kvalitén på dricksvattnet för alla som bor där. Idag är området såpass tätbebyggt att vattenkvalitén hotas

Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har blivit justerat. Det sker så snart som möjligt – senast inom 14 dagar.

Beslut i Kommunfullmäktige 15 december

Förslaget om utbyggnad av vatten- och avloppsnätet på ”Annersia” kommer att gå genom följande politiska beslut:

  • Kommunstyrelsen 1 december 2020.
  • Kommunfullmäktige 15 december 2020.

Den beräknade kostnaden för hela utbyggnaden är cirka 300 miljoner kronor och finansieras genom den kommunala vatten- och avloppstaxan. Kostnaden för husägarna kommer när utbyggnaden är klar i just det område där de bor.

Läs mer i artikeln: Snart startar utbyggnaden av vatten och avlopp på ”Annersia”

Karta över Annersia med de olika områdena markerade i olika färger.
Sidan uppdaterad 2020-11-05