Publicerad 2020-11-11

Östersund klättrar 84 platser i årets skolranking

Östersunds kommun har klättrat från plats 203 till 119 i Lärarförbundets ranking av årets skolkommun.

flygbild över Östersund

Foto: Göran Strand

Lärarförbundet rankar Sveriges samtliga 290 kommuner utifrån ett antal kriterier.

Östersund får höga poäng för bland annat hög andel barn i förskola och hög andel godkända elever. Några områden där Östersund däremot får lägre poäng är för resurstilldelning och andel elever som fullföljer gymnasiet.

– Det är mycket glädjande att årets klättring beror på förbättrade resultat i grundskolan, och att så många av våra barn går i förskola. Nu fortsätter vi arbetet med att skapa en så bra och klok organisation att vi kan öka lärarresurserna i klassrummet och på förskolan, säger Karin Flodin, chef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

* I tidigare information som gått ut stod det att Östersund nu tillhör den bästa tredjedelen av skolorna i Sverige. Det stämmer inte, felet berodde på en felräkning och informationen är därför bortplockad.

Sidan uppdaterad 2020-11-12