Publicerad 2020-11-13

Kommunfullmäktige vecka 47 inställd

På grund av den dramatiskt ökade smittspridningen i länet ställs kommunfullmäktige tisdagen den 17 november in i enlighet med 10 § i fullmäktiges arbetsordning.

Det går att skjuta på samtliga ärenden till december. Kommunfullmäktige i december planeras att genomföras digitalt, för de som måste var på plats ska en väsentligt större lokal ordnas.

Utdrag ur arbetsordningen som ligger till grund för beslutet:

Ändringar i sammanträdesordningen:
10 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

Sidan uppdaterad 2020-11-13

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen