Publicerad 2020-11-17

Med "magiskt" vatten kan kommunens städning bli kemikaliefri

Det låter som magi. Vanligt vatten som rengör bättre än kemiskt rengöringsmedel – och dessutom innebär enorma miljö- och hälsovinster.
– Z-vatten och är ett joniserat alkaliskt vatten som löser upp smuts och fett på ett fantastiskt sätt och dessutom inte lämnar några spår efter sig, varken på människa eller miljö, berättar Mattias Eriksson, en av enhetscheferna på kommunens Städ och service.

Två glas. Det ena med helt grumlig vätska. Det andra glaset innehåller klar vätska med ett grumligt lager högst upp vid ytan.

Det var för två år sedan som Mattias kollega Janis Vretanidis fick syn på Z-vatten på en städmässa. De hade tidigare testat så kallat ultrarent vatten med stor framgång, men Z-vattnets fördelar är att det har en betydligt längre hållbarhet och är mer effektivt mot smuts och fett.

Kommunens egen städ-verksamhet Städ och service använder uteslutande Z-vatten i all städning, utom då man måste få bort kalkavlagringar eller då man måste behandla ett golv med vax eller polish. Men även övriga verksamheter inom kommunen börjar nu köpa in Z-vatten för att använda den vid all daglig rengöring, som verksamheterna själva utför.

Idag används Z-vattnet på alla förskolor och skolor i kommunen. Golv och andra ytor på skolorna städas alltså helt fritt från traditionella kemikalier. Dessutom har flertalet LSS-boendet börjat använda vattnet. Målet är att så många som möjligt av kommunens verksamheter ska ersätta kemiska rengöringsmedel med Z-vatten.

Vattnet söker aktivt upp smuts

Z-vatten är helt vanligt kranvatten som först har filtreras och sedan joniseras med hjälp av så kallad elektrolys. Det ger ett vatten som är partikelfritt och fritt från vätejoner. I och med att vattnet har gjorts basiskt, alkaliskt, har det en fantastisk förmåga att lösa upp smuts och fett.

- Man kan säga att det alkaliska vattnet saknar sina vätejoner så mycket att det aktivt letar upp dem igen. Smuts och fett består av vätejoner och plockas därför upp. Z-vattnet har dessutom ingen ytspänning så det tränger lättare ner i ojämnheter, berättar Mattias.

När Z-vattnet reagerar med smutsen återgår det till att bli helt vanligt vatten igen och lämnar därför inga spår efter sig. Vid städ med ett kemiskt rengöringsmedel blir det alltid en beläggning på ytan där ny smuts och bakterier enkelt fastnar, och det slipper man med Z-vatten.

Fler verksamheter uppmuntras att testa Z-vatten

– Vi kan förstå om det finns en viss skepsis kring Z-vattnet. De luktar inte, det löddrar inte och det är ju ”bara vatten”. Kan det verkligen bli rent? Men vi uppmuntrar alla att prova och garanterar att resultatet kommer att överraska positivt, säger Mattias.

Förutom att de städade ytorna blir väldigt rena finns en lång rad andra fördelar med vattnet. Många medarbetare har blivit av med långvariga eksem eftersom de slipper hantera kemikalier. Vattnet är också skonsammare mot städmaskinerna. Vanliga kemikalier täpper igen filtren vilket leder till att maskinen måste öppnas upp och rengöras, och det slipper man nästan helt med Z-vatten. Sist men inte minst är miljövinsterna stora.

– Bara genom att plocka bort de kemiska rengöringsmedlen från våra städvagnar besparar vi miljön på 2 500 liter kemiskt koncentrat som annars spolas ner i brunnar och avlopp. Eftersom vattnet produceras här behövs dessutom inga långväga transporter med lastbil. Och så återanvänder vi plastdunkarna som Z-vattnet levereras i.

Fungerar även på Coronavirus

I dessa tider vill man naturligtvis veta om Z-vatten verkligen fungerar för att tvätta bort olika virus, exempelvis Coronavirus?

­– Absolut. Ett virus har samma beståndsdelar som vardagssmuts och skyddas dessutom av ett hölje. Det räcker dock med ett milt alkaliskt medel, betydligt mildare än Z-vatten, för att knäcka höljet och komma åt viruset. Z-vatten är alltså perfekt att använda vid rengöring på exempelvis våra äldreboenden.

Snabb utveckling mot kemikaliefri kommun

Städ och service har provat att använda Z-vatten vid tvätt av exempelvis moppar och trasor och har konstaterat att det faktiskt blir renare än med vanliga tvättmedel.

– Utvecklingen inom det här området går snabbt och den nya tekniken gör att vi snabbt närmar oss möjligheten att bli en helt kemikaliefri kommun. Hur fantastiskt vore inte det?

Bilden högst upp:
Med hjälp av olja i två glas visar Mattias hur effektivt Z-vatten löser upp fettet (vänster glas) jämfört med ett kemiskt rengöringsmedel (höger glas). Det hela sker på någon sekund.

Mattias står bredvid en grön genomskinlig maskin som innehåller vatten.

Mattias visar hur Z-vatten produceras med hjälp av elektrolys.

Sidan uppdaterad 2020-11-17