Publicerad 2020-11-17

Nu är vi fler än 64 000 invånare i Östersund!

Uppdaterad tisdag 13.20: För första gången har antalet invånare i Östersunds kommun passerat 64 000. Enligt de senaste siffrorna från Skatteverket bor nu 64 001 människor i kommunen.
- Det betyder att vi har nått målet i vår tillväxtplan med råge, konstaterar Theresia Grön, som är projektledare för kommunens nya tillväxtstrategi.

Bild från regnbågsdagen med folk som går längs gatan. De bär på flaggor och paraplyer i olika färger.

När tillväxtplanen Mer Östersund klubbades igenom 2014 hade Östersunds kommun drygt 60 000 invånare. Målet i planen var att befolkningen skulle växa med i snitt 450 personer per år.

- Då diskuterade vi om målet var satt för högt, berättar Theresia

Men utfallet blev över förväntan. Sen 2014 har Östersunds kommun i genomsnitt vuxit med närmare 590 invånare per år.

- Det är mycket glädjande att vi så tydligt överträffat de mål våra folkvalda satt upp, säger kommundirektör Anders Wennerberg. En växande stad ger möjligheter men ställer samtidigt krav på oss att fortsätta arbeta hårt för att göra Östersund ännu bättre.

Många inflyttare

För att få fram befolkningsökningen tittar man på flyttnettot (antalet inflyttade människor minus antalet utflyttade människor) och födelsenettot (antalet nyfödda minus antalet människor som har dött). Det är inflyttarna som bidrar till den största ökningen. Ta ”toppåret” 2017 som exempel. Då var flyttnettot +631 personer och födelsenettot +169 personer.

Under 2020 har ökningen mattats av.

- En gissning är att bland annat Corona-pandemin påverkat, säger Theresia.

Varför är det då så viktigt att vi blir fler?

- Som en kommun i Norrlands inland är det viktigt för oss att få fler kommuninvånare. Med ökade skatteintäkter kan vi få ännu bättre vård, skola och omsorg. Och företagen får i sin tur större underlag för att rekrytera fler medarbetare.

Arbetet med nya tillväxtstrategin börjar i höst

Tillväxtplanen Mer Östersund gäller till och med i år, 2020.

- Många var involverade när planen togs fram - både företag, föreningar och organisationer, förklarar Theresia Grön. Och det blev en bred uppslutning kring aktiviteter där det har varit tydligt vem som ansvarar för vad.

- Planen har varit en viktig vägledning för att vi ska veta vad vi ska satsa på, som kan leda till fler inflyttare och fler besökare.

Arbetet med kommunens kommande tillväxtstrategi, som ska gälla 2021 – 2025 har precis satt igång.

- Vi har bjudit in företag, branschorganisationer och företrädare för utbildning och innovation för att de ska få möjlighet att medverka när vi tar fram utvecklingsområden för de kommande åren, berättar Theresia Grön.

Läs om tillväxtplanen Mer Östersund och den nya tillväxtstrategin

Befolkningsutvecklingen i Östersunds kommun med siffror från de senaste 60 åren

Sidan uppdaterad 2020-11-17