Publicerad 2020-11-23

Det här gäller för idrotts- och tränings­verksamhet 24 november ­– 13 december

De skärpta råden innebär att vi nu begränsar eller stänger kommunala verksamheter. Vi tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning på allvar och förväntar oss att du gör det också.

Det här gäller fram till den 13 december:

Alla badhus stänger för allmänheten

Storsjöbadet (inklusive relaxavdelning) och baden i Lit och Brunflo stänger för allmänheten. Skolor och föreningsdriven simundervisning/simträning får tillgång till badhusen under förutsättning att de kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.

Kommunala idrottsanläggningar inomhus stänger för allmänheten

Alla kommunala inomhusidrottsanläggningar stänger för allmänheten. Privatpersoner och företag kommer därför inte att kunna boka inomhusidrottsanläggningarna under den här perioden.

Föreningsdriven verksamhet och skolor får tillgång till idrottsanläggningarna under förutsättning att de kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.

Bokningar ligger kvar, kom ihåg att avboka de tider som inte längre är aktuella

Bokningar i våra idrottsanläggningar ligger kvar och det är bokarens ansvar att avboka de tider de inte kommer nyttja. Vi förutsätter att du som bokar någon av våra lokaler följer gällande skärpta krav. Avbokning tillåts samma dag som bokad tid om det sker före kl. 16.00 vardagar. Avbokning avseende helger måste ske senast 16.00 fredag eller dag före röd dag. För avbokad tid enligt ovan utgår ingen hyreskostnad.

Allmänna sammankomster på max åtta personer

Som huvudregel är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Publiktak på 8 personer införs i Jämtlands län | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

För dig som har abonnemang eller värdekort hos någon av de berörda anläggningarna

Samtliga abonnemang och värdekort kommer frysas från 24 november – 13 december och därefter förlängas med motsvarande tid.

Man bör inte ordna cuper, tävlingar och annan verksamhet där man åker inom och mellan regionerna

Undantag: Föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

Vid föreningsverksamhet ansvarar föreningen för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs i samband med träningen.

Ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer till idrottsföreningarlänk till annan webbplats

Alla omklädningsrum på kommunens idrotts- och träningsanläggningar är öppna, för att underlätta för de idrotter som kräver mycket utrustning och därmed har stort behov av omklädningsrum, till exempel ishockey. Dusch och bastu är fortsatt stängda, för att minska tiden i omklädningsrummet och på så vis minska risken för smittspridning.

Alla som kan byta om hemma före/efter aktivitet ska fortsatt göra det, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Det för att minimera antalet personer som vistas i omklädningsrummet samtidigt.

Skolverksamheten får nyttja anläggningarna fullt ut

Det vill säga inklusive omklädningsrum och dusch. Det gäller fram till klockan 17.00.

Att skolelever och föreningar inte har samma förutsättningar vad gäller tillgång till dusch beror på att tiden i omklädningsrummet ska minimeras i högsta möjliga mån för de som deltar i föreningsverksamhet.

Elever i en klass möter varandra hela dagen. De sitter tillsammans i klassrummet och äter tillsammans i matsalen. I en förening samlas däremot personer från olika stadsdelar och skolor vilket innebär en större uppblandning.

För matcher ska ni genomföra riskbedömning

Om ni vill nyttja kommunens ytor/anläggningar för matcher behöver ni fortsatt göra en riskbedömning i vår e-tjänst.

Gör riskbedömning via e-tjänstlänk till annan webbplats

För löpande verksamhet, exempelvis träningar, behöver ni inte göra en riskbedömning men uppmuntras göra en för att se vilka åtgärder ni skulle kunna vidta. Det gör ni via:

Folkhälsomyndighetens riskbedömninglänk till annan webbplatsSidan uppdaterad 2020-11-24