Publicerad 2020-12-03

Ytterligare en sprängkista hittad i Lit

Kommunen jobbar nu med två sprängkistor i Lit. Den nya kistan ligger intill elljusspåret. Området runt kistan har spärrats av och väktare bevakar platsen.

Avspärrning

- Vad vi förstår har även den andra kistan funnits där lång tid, precis som kistan vid återvinningscentralen. Det i sig är dock ingen anledning att inte ta det på allvar. Båda sprängkistorna kommer att undersökas under fredagsförmiddagen, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Han tillägger:

- Vi vet inte vems kistan vid elljusspåret är men hanterar även den i kommunen istället för att vänta på att ägarförhållande utreds.

Försöka öppna båda kistorna

Tidigare i veckan hittades en sprängkista vid återvinningscentralen i Lit. Ett försök har gjorts att öppna kistan vid ÅVC, men det misslyckades.

Under fredagen kommer en ny låsexpert att försöka öppna både kistan vid ÅVC och den vid elljusspåret.

Agerar enligt experternas direktiv

Det kommer att ske tillsammans med polisen och en sprängämnesexpert, som sedan tar beslut om hur kistorna ska tas om hand.

- Jag har tidigare sagt att vi i det här läget agerar helt enligt de direktiv som experterna ger oss. Alla inblandade arbetar enligt principen att det absolut inte ska vara någon fara för allmänheten i Lit eller kommunens medarbetare. Det gäller i allra högsta grad fortfarande, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Planera saneringen

Under fredagen kommer en sprängämnesexpert att syna platsen i Lugnvik där en medarbetare omkom och en skadades svårt vid en explosion den 25 november. Området är avspärrat och bevakas av väktare.

Besöket är en del i arbetet med att planera saneringen av området. Man befarar att det kan finnas kvar odetonerat explosivt material som spreds inom arbetsplatsen och i den kringliggande terrängen vid explosionen.

Här hittar du frågor och svar

Vi har sammanställt frågor och svar som rör utvecklingen i Lugnvik och Lit på kommunens hemsida.
De har sammanställts utifrån inkommande frågeställningar från allmänheten till vårt Kundcenter.

Länk till Frågor och svar

Sidan uppdaterad 2020-12-03