Publicerad 2020-12-15

Det här gäller för idrotts- och tränings­verksamhet från och med nu

De skärpta råden från den 14 december innebär att vi nu begränsar eller stänger kommunala verksamheter. Vi tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning på allvar och förväntar oss att du gör det också.

Det här gäller

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) Länk till annan webbplats. ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet:

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra. Det kan till exempel gälla vattenflaskor och munskydd som kan överföra saliv
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • undvika gemensamma omklädningsrum
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.


Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar

Dessa råd gäller dock inte yrkesmässig idrott eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Vad innebär enstaka matcher och tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare?

En match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, behöver inte innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras.

Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle. För aktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare innebär detta oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.

Ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör inte heller genomföras.

Rådet gäller all slags idrott, oavsett lagidrott/individuell idrott eller kontaktidrotter kontra icke-kontaktidrotter.

Förtydliganden från Folkhälsomyndigheten till hjälp för föreningar och förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det här gäller i Östersunds kommun

Alla badhus stänger för allmänheten

Storsjöbadet (inklusive relaxavdelning) och baden i Lit och Brunflo stänger för allmänheten. Skolor och föreningsdriven simundervisning/simträning får tillgång till badhusen under förutsättning att de kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.

Kommunala idrottsanläggningar inomhus stänger för allmänheten

Alla kommunala inomhusidrottsanläggningar stänger för allmänheten. Privatpersoner och företag kommer därför inte att kunna boka inomhusidrottsanläggningarna under den här perioden.

Föreningsdriven verksamhet och skolor får tillgång till idrottsanläggningarna under förutsättning att de kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.

Bokningar ligger kvar, kom ihåg att avboka de tider som inte längre är aktuella

Bokningar i våra idrottsanläggningar ligger kvar och det är bokarens ansvar att avboka de tider de inte kommer nyttja. Vi förutsätter att du som bokar någon av våra lokaler följer gällande skärpta krav. Avbokning tillåts samma dag som bokad tid om det sker före klockan 16.00 vardagar. Avbokning avseende helger måste ske senast klockan 16.00 fredag eller dag före röd dag. För avbokad tid enligt ovan utgår ingen hyreskostnad.

Allmänna sammankomster på max åtta personer

Som huvudregel är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Publiktak på 8 personer införs i Jämtlands län | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

För dig som har abonnemang eller värdekort hos någon av de berörda anläggningarna

Samtliga abonnemang och värdekort kommer frysas från 24 november – 17 januari och därefter förlängas med motsvarande tid.

Föreningars och företags ansvar

Vid verksamhet bokad i kommunens anläggningar ansvarar föreningen eller företaget för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs i samband med träningen.

Ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer till idrottsföreningar Länk till annan webbplats.

Alla omklädningsrum på kommunens idrotts- och träningsanläggningar är öppna, för att underlätta för de idrotter som kräver mycket utrustning och därmed har stort behov av omklädningsrum, till exempel ishockey. Dusch och bastu är fortsatt stängda, för att minska tiden i omklädningsrummet och på så vis minska risken för smittspridning.

Alla som kan byta om hemma före/efter aktivitet ska fortsatt göra det, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Det för att minimera antalet personer som vistas i omklädningsrummet samtidigt.

Skolverksamheten får nyttja anläggningarna fullt ut

Det vill säga inklusive omklädningsrum och dusch. Det gäller fram till klockan 17.00.

Att skolelever och föreningar inte har samma förutsättningar vad gäller tillgång till dusch beror på att tiden i omklädningsrummet ska minimeras i högsta möjliga mån för de som deltar i föreningsverksamhet.

Elever i en klass möter varandra hela dagen. De sitter tillsammans i klassrummet och äter tillsammans i matsalen. I en förening samlas däremot personer från olika stadsdelar och skolor vilket innebär en större uppblandning.

För enstaka matcher eller tävling ska ni genomföra riskbedömning

Om ni vill nyttja kommunens ytor/anläggningar för matcher behöver ni fortsatt göra en riskbedömning i vår e-tjänst.

Gör riskbedömning via e-tjänst Länk till annan webbplats.

För löpande verksamhet, exempelvis träningar, behöver ni inte göra en riskbedömning men uppmuntras göra en för att se vilka åtgärder ni skulle kunna vidta. Det gör ni via:

Folkhälsomyndighetens riskbedömning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2020-12-16