Publicerad 2020-12-21

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet till den 24 januari

De skärpta råden från den 21 december innebär att vi nu begränsar eller stänger kommunala verksamheter. Vi tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning på allvar och förväntar oss att du gör det också.

Det här gäller

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) Länk till annan webbplats. ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra. Det kan till exempel gälla vattenflaskor och munskydd som kan överföra saliv
  • om möjligt enbart genomföra aktiviteter utomhus
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott, exempelvis senior verksamhet på landslagsnivå och högsta serierna i lagidrotter som av förbunden definieras som elitverksamhet samt ÖIK:s a-lag i ishockey.

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • om möjligt enbart hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar
  • enstaka matcher och tävlingar kan genomföras utomhus

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott

Vad innebär enstaka matcher och tävlingar?

En match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, behöver inte innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle.

Ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör inte heller genomföras.

Rådet gäller all slags idrott, oavsett lagidrott/individuell idrott eller kontaktidrotter kontra icke-kontaktidrotter.

Förtydliganden från Folkhälsomyndigheten till hjälp för föreningar och förbund Länk till annan webbplats.

För enstaka matcher eller tävling ska ni genomföra riskbedömning

Om ni vill nyttja kommunens ytor/anläggningar för matcher behöver ni fortsatt göra en riskbedömning i vår e-tjänst.

Gör riskbedömning via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det här gäller i Östersunds kommun

Alla badhus stänger för allmänheten

Storsjöbadet (inklusive relaxavdelning) samt badhallarna i Brunflo, Lit och Östbergsbadet stänger för allt utom elitverksamhet. Skolorna kommer att fortsätta kunna nyttja dem med hänsyn till lagkrav om simundervisning.

Kommunala idrottsanläggningar inomhus stänger för allt utom elitverksamhet

Alla kommunala inomhusidrottsanläggningar stänger inkluderat samtliga omklädningsrum, även de omklädningsrum som tillhör utomhusanläggningar. Privatpersoner och företag kommer därför inte att kunna boka inomhusidrottsanläggningarna under den här perioden.

Idrottsanläggningar som ägs eller drivs av föreningar

Kultur- och fritidsnämnden uppmanar de föreningar som själva äger/hyr sina lokaler eller har nyttjanderättsavtal med kommunen att hålla dem stängda under perioden 21 december 2020 – 24 januari 2021. Undantaget är föreningar som håller sina anläggningar öppna för idrott på elitnivå, exempelvis senior verksamhet på landslagsnivå och högsta serierna i lagidrotter.

Idrottsanläggningar utomhus

Idrottsanläggningar utomhus är fortsatt öppna men ytterligare åtgärder för att undvika trängsel vidtas. Kommunen kommer att utöka antalet utomhusytor för spontanidrott och gör en inventering för vad som kan göras. Allmänhetens vallabod på skidstadion håller stängt.

Bokningar ligger kvar, kom ihåg att avboka de tider som inte längre är aktuella

 Bokningar i våra idrottsanläggningar ligger kvar och det är bokarens ansvar att avboka de tider de inte kommer nyttja. Vi förutsätter att du som bokar någon av våra lokaler följer gällande skärpta krav. Avbokning tillåts samma dag som bokad tid om det sker före klockan 16.00 vardagar. Avbokning avseende helger måste ske senast klockan 16.00 fredag eller dag före röd dag. För avbokad tid enligt ovan utgår ingen hyreskostnad. 

Allmänna sammankomster på max åtta personer

Som huvudregel är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Publiktak på 8 personer införs i Jämtlands län | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

För dig som har abonnemang eller värdekort hos någon av de berörda anläggningarna

Samtliga abonnemang och värdekort kommer frysas från 24 november – 24 januari och därefter förlängas med motsvarande tid.

För löpande verksamhet, exempelvis träningar, behöver ni inte göra en riskbedömning men uppmuntras göra en för att se vilka åtgärder ni skulle kunna vidta. Det gör ni via:

Folkhälsomyndighetens riskbedömning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-01-19