Publicerad 2020-12-22

Hundratals kontroller gjorda för att hålla oss säkra

Sen i våras har kommunen jobbat hårt för att se till att coronarestriktionerna för restauranger och caféer följs – så att vi har kunnat gå ut och äta på ett säkert sätt.

Totalt har Miljö och hälsa gjort 270 oanmälda kontroller sedan i våras, det är kontroller som har gjorts utöver det vanliga tillsyns- och hållbarhetsarbetet. Hela Miljö och hälsa har mobiliserats för att kunna utföra kontrollarbetet av trängsel på serveringsställen.

Klagomål från privatpersoner

Över 100 klagomål från främst privatpersoner har lämnats in till Miljö och hälsa. På hälften av de verksamheter som har fått klagomål har Miljö och hälsa behövt göra platsbesök. Hur många klagomål som har kommit in till Miljö och hälsa har varierat under pandemi beroende på hur mycket folk som har varit ute och rört sig på restauranger och caféer och hur smittläget har varit i Jämtland.

Serveringsställen snabba på att rätta till fel

Överlag har de avvikelser som Miljö och hälsa noterat kunnat åtgärdas fort. Det handlar till exempel om att justera möbleringen så att den blir glesare, stänga av sittplatser eller göra om rutinen för hur människor ska placeras i lokalen.

— Restaurang- och cafébranschen har överlag uppdaterat sig väldigt bra om de regler och även de förändringar i regler som har gjorts under tiden pandemin han pågått, säger Sofie Viström, hälsoskyddsinspektör.

Begränsad alkoholservering leder till fler kontroller

Även Tillståndsenheten har haft fler kontroller att göra under pandemin. Efter regeringens beslut om att begränsa alkoholserveringen till 22.00 har 225 kontroller gjorts med endast några få synpunkter.

Men det betyder inte att jobbet är färdigt. Tillsynsenheten fortsätter sina kontroller med samma rutiner som tidigare. Under perioden 24 december 2020 – 28 februari 2021 är det cirka 100 kontroller fördelat på fem kvällar planerade. Allt för att vi ska kunna fortsätta att känna oss trygga.

Sidan uppdaterad 2020-12-22