Publicerad 2021-01-08

Det här gäller kring distansundervisning på våra högstadieskolor

Regeringen har beslutat att från och med 11 januari 2021 ge högstadieskolor möjlighet erbjuda distansundervisning. Här kan du läsa mer om beslutet och vad det innebär för skolorna i Östersunds kommun.

bild på en person som sitter vid en dator

Tidigare har skolornas huvudman (för kommunala skolor innebär det kommunen) inte haft lagstöd att besluta om distansundervisning förutom i samråd med smittskyddsläkare vid smitta/personalbrist.

Det nya beslutet innebär att kommunens högstadieskolor från och med måndag 11 januari vid behov kan använda distansundervisning i högstadiet. På så vis minskar trängsel i skolans lokaler samt i en del fall även i kollektivtrafiken.

Skolorna har olika förutsättningar – och kommer ha olika lösningar

Skolorna i Östersunds kommun har olika förutsättningar att bedriva undervisning, till exempel vad gäller trängsel i skollokaler eller kollektivtrafik. Alla skolor gör därför en egen risk- och konsekvensanalys för att identifiera lämpliga åtgärder.

Skolorna kommer därför ha olika lösningar beroende på skolans behov. En del skolor kan komma att ha distansundervisning medan andra inte är i behov av det, utan fortsatt kommer erbjuda undervisning på plats i skolan. Observera att ordinarie verksamhet gäller tills dess att eventuella andra besked kommer från skolan.

– Vi alla inom förvaltningen gör allt vi kan för att erbjuda våra elever en god undervisning under rådande pandemi. Det klokaste sättet vi kan göra det på är att se utifrån varje enskild skolas förutsättningar och därefter anpassa undervisningen utifrån det, säger Jan Colm, verksamhetschef skola.

Kommunen kommer inte bedriva distansundervisning vid alla skolor

En del kommuner har beslutat att bedriva distansundervisning vid samtliga skolor från och med måndag. Det kommer inte Östersunds kommun att göra i dagsläget. Kommunen bedömer sig inte ha det behovet (sett till smittspridning i samhället) utan väljer att anpassa undervisningen utifrån varje skolas förutsättningar.

Du kan få mer information via webben eller från skolans rektor

Information om vad som gäller för just ditt barns skola kommer från skolan antingen under fredag 8 januari alternativt i början på vecka 2.

Sidan uppdaterad 2021-01-08