Publicerad 2021-01-11

Högstadieskolor som undervisar delvis på distans

Regeringen har beslutat att högstadieskolor nu får ha distans-/­fjärr­undervisning för att minska trängsel på skolorna. Med anledning av beslutet har några av Östersunds kommuns högstadie­skolor börjat undervisa delvis på distans.

På bilden syns ett anteckningsblock samt en person vars hand håller en penna som hen skriver med på pappret.

Följande skolor har beslutat att delvis erbjuda distansundervisning för vissa årskurser i högstadiet:

  • Kastalskolan
  • Storsjöskolan
  • Östbergsskolan
  • Lugnviksskolan
  • Parkskolan

Vårdnadshavare till barn på skolorna ska ha fått information från skolan. Om du som vårdnadshavare till ett barn som går i någon av skolorna har frågor är du välkommen att kontakta skolans rektor.

Övriga skolor bedriver i dagsläget (11 januari) verksamhet på plats i skolorna. Ett antal ytterligare högstadieskolor ser över eventuellt behov av distansundervisning.

Varför går inte samtliga skolor och årskurser över till distansundervisning?

Skolorna i kommunen har olika förutsättningar för sin undervisning, till exempel vad gäller trängsel i skollokaler eller kollektivtrafik. Respektive skola gör därför en risk- och konsekvensanalys för att identifiera lämpliga åtgärder.

Skolorna kommer därför ha olika lösningar, där en del skolor har distansundervisning medan andra inte är i behov av det utan kan fortsätta erbjuda undervisning på skolan.

Sidan uppdaterad 2021-01-11