Publicerad 2021-01-13

Snöröjare utskällda och hotade

De senaste dagarna har stora mängder snö fallit över Östersund. Det är en extraordinär situation och våra snöröjare sliter hårt för att få undan snön så att vi alla kan ta oss fram. Tyvärr får de ta emot skällsord och blir bespottade.

Plogbil och snöhög

- Jag har full förståelse för att det är allmänt besvärligt. Men att frustration övergår till förolämpningar är inte acceptabelt, säger Per Gradin, underhållsingenjör.

Snösvängen har under de senaste dagarna jobbat dag och natt för att få undan snön så gott det går. Det har varit ungefär 40 fordon ute och röjt gatorna och ungefär 15 fordon röjer vid kommunens fastigheter.

- Det hör inte till vanligheterna med 45-50 centimeters snöfall under så kort tid. Det gör att det blir höga plogkanter och svårt att ta sig fram trots att vi gör allt vi kan för att röja undan snön. Att bli utskälld och bespottad efter att ha jobbat många timmar i snön gör inte att snön försvinner, säger Per Gradin, underhållsingenjör.

Kommunens gator ska inte användas som snöupplag

Snöröjningen försvåras dessutom av att många fastighetsägare använder kommunens gator som snöupplag. Det gör att kommunens snöröjare måste ta hand om många fastighetsägares gårdssnö, vilket gör att mängden snö som måste hanteras ökar.

- En normal uppfart på en villa har en yta på mellan 40 och 50 kvadratmeter, dygnet mellan den 11 januari och 12 januari föll det mellan 45 – 55 centimeter snö. För varje uppfart som lägger ut sin snö blir det 20-25 kubikmeter extra för kommunens snöröjare att ta hand om, säger Per Gradin, underhållsingenjör.

Många extra snöhögar att ta hand blir stora volymer snö, och tiden det tar för kommunens snöröjare att röja våra gator så hemtjänst, bussar, bilar och gående kan ta sig fram blir längre.

Här hittar du mer information om snöröjningen

Sidan uppdaterad 2021-01-13