Publicerad 2021-01-19

KS-rapport: Medborgarnas förslag får snabbare hantering

Tisdag 19 januari höll Kommunstyrelsen ett digitalt sammanträde. En hel del handlade om medborgarnas möjligheter att påverka kommunens verksamhet.

Det var mycket fokus på medborgarförslag, alltså kommunens invånares möjligheter att komma med egna idéer och konkreta förslag på hur man kan förbättra olika verksamheter och situationer. Den möjligheten att påverka digitalt har funnits några år.

Kommunen förnyar nu sina riktlinjer för medborgarförslag för att underlätta både för förslagsställare, tjänstemän och förtroendevalda. Den största förändringen är att inkomna förslag med minst 25 underskrifter (efter en månad) ska anmälas till Kommunfullmäktige som sedan avgör om medborgarförslaget ska tas emot och handläggas.

Om det ska handläggas kommer hanteringen av ärendet bli snabbare än tidigare.

Inte gratis för pensionärer

Ett medborgarförslag önskar att pensionärer ska få gratis inträde till alla kommunens badhus och gym. Med hänvisning till att det kommer leda till bättre hälsa och minskat behov av vård och omsorg.

Kommunen kommer inte att införa gratis inträde, med motivet att inte sätta konkurrensen på marknaden ur spel. Men det omfattande arbetet med hur kommunen kan bidra till mer fysisk aktivitet och social delaktighet fortsätter.

Tre förslag fick nej

Kommunstyrelsen gav tummen ner till tre andra medborgarförslag. Beslut om ett eventuellt Hållbarhetscenter får vänta eftersom planeringen pågår med hur kommunen ska arbeta med de globala målen.

Ett förslag att förlänga skidsäsongen, och förminska förslitningen av skidor– genom att kvista och avverka på kommunens skidspår – fick också nej med motiveringen att en översyn av hela skidspårområdet pågår.

Inte heller är det aktuellt med en trafiklekplats i Odensala. Motiveringen är att kommunen har kartlagt andra områden som har större behov av lekplatser. I området Odensala finns i dag sju kommunala lekplatser.

Ett medborgarförslag om att starta en ”fritidsbank”i Östersund, där medborgare kan låna sport- och fritidsutrustning, återremitterades.

Vill hjälpas åt med ny app

När en förtroendevald kommer med ett förslag kallas det motion. Stefan Fax (S) föreslår att kommunen startar en ”Att hjälpas åt-app” där medborgarna kan lämna sina synpunkter till kommunen. I appen ska det bland annat vara lättare att rapportera felanmälningar, ta bilder och ange plats via GPS-funktionen.

Kommunstyrelsen bifaller motionen genom att de funktionerna i applikationen ”Att hjälpas åt” hanteras inom ramen för kommunens digitaliseringsprojekt.

Spåravgifter för unga blir kvar

Thomas Dahlberg (MP) föreslår att spåravgiften för barn och ungdomar under 18 år ska tas bort på alla kommunens skidspår. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås ur rättvisesynpunkt, jämfört med kommunens andra idrottsanläggningar. Detta gäller de skidspår där tidig snöläggning sker. Flera andra skidspår är avgiftsfria.

Sidan uppdaterad 2021-01-19