Publicerad 2021-01-27

Brandsläckaren sköt iväg 60 meter

Det blir en rejäl knall när grävmaskinens gripklo tar ett nytt tag av avfallet från marken och släpper ner det i krossen som ska göra småbitar av brädor, möbler och annan bråte. I materialet ligger det en brandsläckare som exploderar när den pressas ihop i krossen. Maskinföraren ser hur en del av flaskan flyger iväg 60 meter.

En röd brandsläckare som är söndersprängd. Bara övre halvan är kvar.

Det blir ingen skada på någon person, eller på utrustningen den här gången. Men så här får det inte vara. Gräfsåsens avfallsanläggning tar inte emot något som kan explodera, inga brandsläckare, inga gasflaskor eller andra trycksatta behållare. Inte heller låsta eller stängda skåp.

Behållare med gas eller pulver är farligt avfall och ska lämnas till mottagare av farligt avfall, även om de är tomma. Lundstams och Stena Recycling är exempel på företag som tar emot farligt avfall.

Det har varit fler incidenter. En gasflaska av komposit kom in i krossen och small rejält i ett vitt dammoln. Bitar av komposit hittades på planen. En brandsläckare for iväg när den kom i kläm mellan skopan och betongmuren när materialet skulle lastas om på lastbil.

Avfallet som kommer till Gräfsåsen kommer från hela länet, både från företag och från privatpersoner via återvinningscentralerna. Varifrån de här behållarna har kommit går inte att säga.

Faktaruta:

Alla behållare för gas är farligt avfall även om de är tomma. Det gäller även brandsläckare.

Många återförsäljare tar emot tomma gasbehållare.

Privatpersoner kan lämna dem till återvinningscentralen, som farligt avfall.

Företag lämnar till exempel till Sandbergs, Stena Recycling eller Lundstams.

Sidan uppdaterad 2021-01-27