Publicerad 2021-01-27

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 27 januari 2021

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som Kultur- och fritidsnämnden behandlade under sammanträdet den 27 januari.

Kulturskolan närbild noter

Förändring av antagning till kulturskolan

Kulturskolan har behov av att skaffa ett nytt och mer lätthanterligt datasystem för antagning av elever och administrativ hantering. Därför har beslut tagits om nya riktlinjer för antagning av elever och avtal har tecknats med företaget Study-Along.

Konstinköp till kommunens förskolor

Östersunds kommun renoverar golv och ytskikt på ett flertal förskolor. I samband med byggentreprenaden ska konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln placeras till ett belopp av 58 000 kr. Det är beslutat att lägga hela summan på inköp av lös konst, för att samtliga förskolor skall få ta del av investeringen. Konsten bidrar till en trivsam och stimulerande miljö för barn och personal.


Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet den 27 januari, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2021-01-27