Publicerad 2021-02-01

Mer pengar till dam- och paraidrott med ny riktlinje för sponsring

Den 1 februari 2020 antog Kommunstyrelsen en ny riktlinje för sponsring. Sponsringen baseras fortfarande på en marknadsmässig bedömning, men vilar nu på en grund av jämlikhet och jämställdhet. En utvärdering av det första året visar att sponsring av dam- och paraidrott ökat med drygt 400 000 kronor jämfört med tidigare år.

Lekande tjej på snö

Foto: Håkan Wike

I tidigare riktlinje gjorde kommunen en strikt marknadsmässig bedömning av värdet av sponsring. Eftersom dam- och paraidrott fortfarande har mindre synlighet i både traditionella och sociala medier blev därmed värderingen också lägre och missgynnade dam- och paraidrott. För ett år sedan reviderades riktlinjen för att utjämna orättvisorna.

Dam- och herridrott ska värderas lika högt

Numera ska en damförening värderas lika högt som en herrförening inom samma idrott. Om ett herr- och ett damlag inom samma idrott spelar i olika ligor i seriesystemet ska det lag som ligger i den högre ligan bestämma nivån på sponsringen. Det har inneburit att exempelvis Östersund basket har sponsrats med samma belopp som Jämtland basket och att IFK Östersunds och OPE IFs damer har värderats lika högt som ÖFK. Den nya riktlinjen har lett till att sponsring av damidrott har ökat från 45 000 kronor 2019 till 337 500 kronor 2020.

Om en förening har regelbunden verksamhet för personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning höjs sponsringen med 30 000 kronor. Det har inneburit att sponsringen av paraidrott har ökat från 35 000 kronor 2019 till 151 500 kronor 2020. Sammantaget har sponsringen till dam- och paraidrott ökat med 409 000 kronor sedan riktlinjen antogs.

Vår utvärdering visar att revideringen av riktlinjen verkligen har nått målsättningen att utjämna orättvisor i kommunens sponsring säger Sylvia Nord, ansvarig för sponsring på Östersunds kommun. Vi bidrar till att skapa bättre förutsättningar för damidrotten och ger föreningarna en sporre att satsa på paraidrott, vilket känns oerhört bra.

Syfte med sponsring

Syftet med kommunens sponsring är att stärka platsvarumärket Östersund utanför länets gränser. Sponsring är ett affärsmässigt utbyte mellan kommunen och en sponsrad part – exempelvis en förening och ska inte förväxlas med bidrag.

Kommunens sponsringsbudget uppgick 2020 till 1 329 000 kronor. Under året sponsrades 20 olika parter.

Här finns riktlinjen att läsa:

Riktlinjer för sponsring

Sidan uppdaterad 2021-05-11