Publicerad 2021-02-05

Östersunds kommun öppnar även för gymnasieungdomar i idrotts- och träningsverksamhet

Under torsdagen förlängde regeringen de nationella restriktionerna gällande Covid-19.
I Östersunds kommun betyder det bland annat att idrottsverksamhet inomhus öppnar även för ungdomar födda 2002–2004. De nya restriktionerna gäller från måndag 8 februari till och med 21 februari.

De tidigare restriktionerna innebar att barn och ungdomar födda 2005 och senare kunde använda idrottshallar och badanläggningar i föreningsverksamhet. Nu öppnas det alltså upp även för ungdomar i gymnasieålder.

En förutsättning är att all verksamhet bedrivs coronasäkert och att anvisningar om max antal personer i respektive anläggning måste följas.

Precis som tidigare kvarstår att idrottsutövare på elitnivå eller med idrotten som yrke får fortsätta träna och tävla i kommunens lokaler.

Samma ändring av åldersgräns gäller Kulturskolan och fritidsgårdar som nu öppnar för ungdomar födda 2002-2004 i sina verksamheter.

Förbudet mot borgerliga vigslar i kommunens lokaler förlängs till i första hand 28 februari.

Sidan uppdaterad 2021-02-05