Publicerad 2021-02-05

Östersunds kommun stärker arbetet med att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter

I samband med att vi firar Samefolkets dag, 6 februari, vill vi passa på att berätta om hur vi som samisk förvaltningskommun fortsätter att skapa möjligheter för att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter.

Rådhusets torn med snö på och en blå himmel i bakgrunden. Framför tornet syns en samisk flagga.

Foto: Göran Strand

För att ytterligare stärka Östersund kommuns arbete med de nationella minoriteterna valde kommunens politiska ledning inför verksamhetsåret 2020, som första kommun i Sverige, att tillsätta en samisk kurs- och aktivitetssamordnare. Tanken med tjänsten är att den till stor del ska vara utåtriktad och jobba med bland annat språk- och kulturrevitalisering genom att utveckla och samordna samiska språk- och kulturaktiviteter. Den kompletterar det mer strategiska arbetet inom kommunen som den samiska utvecklingsstrategen genomför.

Som en del i det arbetet genomför vi nu en kartläggning av det samiska samhället för att bättre förstå vilka behov som finns, vad som redan görs och av vilka. Vi vill kunna ge lämpligt stöd till fler som vill delta och genomföra samiska kurser, aktiviteter och evenemang. Därför hoppas vi att du vill vara en del av det arbetet.

Vill du bidra?

Vi riktar oss till dig som identifierar dig som same. Hjälp oss genom att fylla i de här enkäterna gällande samiska kurser och aktiviteter:

Enkät för dig som är bosatt i Östersunds kommun

Enkät för dig som är bosatt utanför kommunen

Språket och kulturen är en kollektiv process

Även om vi utgår från Östersunds Kommun, vill vi betona att vi vill att arbetet över tid ska gynna hela Åarjelsaepmie/Sydsaepmie, Saepmie i stort samt personer bosatta utanför dessa geografiska områden. Denna kartläggning kommer sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att stärka urfolket samerna och även de övriga nationella minoriteterna.

– Vi har börjat skymta en för oss ny bild av det samiska samhället. Vi ser vad som redan finns, men börjar också ana vad som saknas och vad många drömmer om. Det är också tydligt att de nu existerande strukturerna för att stärka det samiska språket och kulturen inte är tillräckliga, säger Patricia Fjellgren, samisk kurs- och aktivitetssamordnare, Östersunds kommun. Och hon fortsätter;

– Det behöver göras mycket och vi behöver göra det tillsammans. Språket och kulturen är en kollektiv process och Östersunds kommun vill ta ansvar i den här processen.

Hjärtformad snöflinga i samiska flaggans färger rött, grönt, gult och blått.
Sidan uppdaterad 2021-02-08