Publicerad 2021-02-12

Efter paus vaccineras nu medborgare inom hemsjukvården

Två stick i armen med tre veckors mellanrum. Sedan kan det ömma där nålen gått in. Även lättare förkylningssymptom kan förekomma. Men den övervägande känslan hos medborgare inom hemsjukvården är glädje och tacksamhet. Äntligen syns ljuset i isoleringens mörka tunnel.

Pandemin är tuff för alla, men den är kanske extra svår för de med stora vårdbehov i hemmet. De blir väldigt isolerade från släkt och vänner.

- De som vi nu börjat vaccinera är tacksamma och glada över att snart kunna återknyta kontakten med nära och kära, säger distriktssjuksköterskan Andreas Ortenmo.

Andreas jobbar med Covid-19-vaccinationer inom hemsjukvården i centrala staden. I Östersunds kommun är det runt 410 medborgare som har kommunal hemsjukvård. Det är personer med stora omsorgsbehov och som bor hemma.

Om medborgarna med hemsjukvård bor tillsammans med en nära anhörig så vaccineras även den anhörige.

Många efterlängtade möten

Många av de som nu får sina första eller andra doser berättar att de inte kunnat träffa barn och barnbarn sedan i fjol våras. Vaccineringen gör att de snart kan ses. Det kommer att bli många efterlängtade möten under vårvintern.

- Det här är personer som inte tar sig ut. Att släkt och vänner kan besöka dem är viktigt. Vaccinationen gör det möjligt. Det betyder oerhört mycket för de äldre, men så klart även för deras anhöriga, säger Andreas.

Motverka allergiska reaktioner

När Andreas kommer hem till medborgaren har hans kollegor redan förberett med ifylld hälsodeklaration. De har kontrollerat att befintlig medicinering inte innebär att vaccinationen medför risk för sjukdom eller komplikationer.

Andreas har alltid med ett kit för att på plats kunna motverka eventuella allergiska reaktioner.

- Men allt har gått väldigt bra så här långt. Ömmande muskel där nålen gått in, samt övergående förkylningssymtom med feber, det är vad vi har märkt hos ett fåtal, och så brukar det kunna bli för vissa även vid andra vaccinationer, säger Andreas.

Nu kommer flera doser

Vaccinationsprogrammet har fått ändras på grund av att det inte funnits tillräckligt många doser. Under två veckor stod programmet i stort sett helt stilla. Inga inom hemsjukvården kunde vaccineras.

Men nu kommer flera doser och den här veckan återupptar Andreas och hans kollegor vaccineringen. Samtidigt som man ger de som tidigare vaccinerats sin andra dos, så kan man ge övriga medborgare inom hemsjukvården sin första dos.

Andraes konstaterar att vaccineringen går lite ryckigt, fast att det nu verkar hoppfullt.

- Det känns skönt att komma igång igen. Vi vet vad det betyder för våra gamla och deras anhöriga.

Det kommer att dröja minst tre, fyra veckor innan alla inom hemsjukvården fått båda doserna. Om tillgången på vaccin minskar kan det dröja längre.

 

Distriktssköterska Andreas Ortenmo

Distriktssköterska Andreas Ortenmo

Sidan uppdaterad 2021-02-12