Publicerad 2021-02-19

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet till den 7 mars

De skärpta råden från den 21 december innebär att vi begränsar eller stänger kommunala verksamheter. Vi tar vårt ansvar för att minska riskenför smitt­spridning på allvar och förväntar oss att du gör det också.

Det här gäller

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) Länk till annan webbplats. ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra. Det kan till exempel gälla vattenflaskor och munskydd som kan överföra saliv
  • om möjligt enbart genomföra aktiviteter utomhus
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott, exempelvis senior verksamhet på landslagsnivå och högsta serierna i lagidrotter som av förbunden definieras som elitverksamhet samt ÖIK:s a-lag i ishockey och Östersunds basket seniorlag damer.

Begränsningar av antalet personer som får vistas i en idrottshall samtidigt

Utifrån pandemilagen och med hänsyn till arbetsmiljö, pandemiläge och idrotts­anlägg­ning­arnas utformning begränsas antalet personer som kan vistas samtidigt i våra idrotts- och träningsanläggningar. Begränsningarna införs för att säkerställa att lokalerna kan användas utan risk för trängsel.

Här finns en lista över kommunens idrottsanläggningar och vilket maxantal som kan vistas i dessa från den 25 januari.

Maxantal som får vistas i kommunens idrottsanläggningar från den 25 januari

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • om möjligt enbart hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare

Vad innebär enstaka matcher och tävlingar?

En match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, behöver inte innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle.

Ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör inte heller genomföras.

Rådet gäller all slags idrott, oavsett lagidrott/individuell idrott eller kontaktidrotter kontra icke-kontaktidrotter.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

För enstaka matcher eller tävling ska ni genomföra riskbedömning

Om ni vill nyttja kommunens ytor/anläggningar för matcher behöver ni fortsatt göra en riskbedömning i vår e-tjänst.

Gör riskbedömning via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det här gäller i Östersunds kommun

Alla badhus stänger för allmänheten

Storsjöbadet (inklusive relaxavdelning) samt badhallarna i Brunflo, Lit och Östbergsbadet öppnas för företag och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare. Däremot fortsätter de att vara stängda för allmänheten. Skolorna kommer att kunna fortsätta nyttja dem med hänsyn till lagkrav om simundervisning.

Kommunala idrottsanläggningar inomhus stänger för allt utom barn- och elitverksamhet

Alla kommunala inomhusidrottsanläggningar öppnas för företag och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare. Däremot fortsätter de att vara stängda för allmänheten. Begränsningar finns för maxantal som kan vistas i en lokal samtidigt. Alla omklädningsrum är fortsatt stängda.

Idrottsanläggningar som ägs eller drivs av föreningar

Kultur- och fritidsnämnden uppmanar de föreningar som själva äger/hyr sina lokaler eller har nyttjanderättsavtal med kommunen att fortsätta hålla dem stängda fram till 7 mars. Undantaget är föreningar som håller sina anläggningar öppna för barn födda 2002 eller senare samt idrott på elitnivå, exempelvis senior verksamhet på landslagsnivå och högsta serierna i lagidrotter.

Idrottsanläggningar utomhus

Idrottsanläggningar utomhus är fortsatt öppna. Allmänhetens vallabod på skidstadion håller stängt.

Omklädningsrummen hålls stängda

Alla omklädningsrum på kommunens idrotts- och träningsanläggningar hålls stängda för att minska risken för smittspridning.

Slusstider införs mellan bokningar

För att undvika trängsel på våra anläggningar förväntas samtliga föreningar lämna anläggningen när fem minuter kvarstår av bokningen. Ansvarig ledare ser till att detta sker. Detta gäller inte i ishallarna där 15 minuters spoltid sker mellan varje pass.

Allmänna sammankomster på max åtta personer

Som huvudregel är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Publiktak på 8 personer införs i Jämtlands län | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

För dig som har abonnemang eller värdekort hos någon av de berörda anläggningarna

Samtliga abonnemang och värdekort kommer frysas från 24 november – 7 mars och därefter förlängas med motsvarande tid.

För löpande verksamhet, exempelvis träningar, behöver ni inte göra en riskbedömning men uppmuntras göra en för att se vilka åtgärder ni skulle kunna vidta. Det gör ni via:

Folkhälsomyndighetens riskbedömning Länk till annan webbplats.

Skolverksamheten får nyttja anläggningarna fullt ut

Det vill säga inklusive omklädningsrum och dusch. Det gäller fram till klockan 17.00. Att skolelever och föreningar inte har samma förutsättningar vad gäller tillgång till dusch beror på att tiden i omklädningsrummet ska minimeras i högsta möjliga mån för de som deltar i föreningsverksamhet.

Elever i en klass möter varandra hela dagen. De sitter tillsammans i klassrummet och äter tillsammans i matsalen. I en förening samlas däremot personer från olika stadsdelar och skolor vilket innebär en större uppblandning.

Sidan uppdaterad 2021-02-26