Publicerad 2021-02-19

Högsäsong för vattenläckor

De senaste dagarna har vi haft fyra större vattenläckor i Östersund. Det är vanligt att läckor uppstår just vid ändringar i temperaturen, som på våren och vårvintern, och de kan visa sig på flera olika sätt. Vi har personal i beredskap dygnet runt som är beredda att hantera läckor och andra problem med vattenförsörjningen när de uppstår.

Vatten som bildat bäck i djup snö framför ett lägenhetshus.

- Man skulle kunna säga att det är högsäsong för läckor just nu, säger Per Bennermo, arbetsledare på enheten Ledningsnät på Avfall VA. När temperaturen går från varmt till kallt eller tvärt om rör sig tjälen i marken och ledningarna som ligger nedgrävda kan spricka och gå sönder.

Att ledningar går sönder är inget ovanligt. Det kan bero på att ledningen är gammal, men det behöver inte alltid bero på det, även om man ligger efter med att renovera vatten- och avloppsledningar i hela Sverige. År 2017 togs ett beslut om att Östersunds kommun ska renovera nästan 6000 meter ledning varje år för att öka förnyelsetakten. Det är viktigt att våra ledningar håller och fungerar som de ska.

Men bara för att en ledning är gammal så betyder det inte att den är dålig.
- Det finns ledningar som legat nedgrävda i över 40 år som aldrig har gått sönder, säger Per.

Läckor på flera sätt

En läcka kan visa sig på flera olika sätt. Ibland forsar vattnet ut över gatan, som förra helgen på Brogränd. Det har även hänt att vattnet sprutar rakt upp i luften, även om det är ganska ovanligt. Andra gånger blir det blött i marken eller så märker någon att det inte kommer vatten i kranen. Ibland är det vi på Avfall VA som ser på våra vattenmätare att det förbrukas mycket mer vatten än vanligt någonstans.

Om vi själva misstänker en läcka eller om läckan inte går att se ovan mark börjar vi med att söka efter läckan. Då kan vi ibland använda oss av metoden läcklyssning. Då använder vi en speciell apparat med hörlurar där vi lyssnar på ventiler efter susande läckljud.

Om en läcka syns ovan mark så åker vi ut och kontrollerar och försöker hitta ett sätt att hindra det rinnande vattnet från att skada mark och fastigheter.

Om du misstänker en läcka kan du ringa till oss. Vi har alltid personal i beredskap dygnet runt.

  • Under arbetstid ringer du till kommunens kundcenter 063 - 14 30 00
  • Kvällar och helger ringer du journumret 063 – 14 37 00

Avstängt vatten och avstängda vägar

När vi lagar en läcka behöver vi ofta stänga av vägar för att kunna arbeta säkert. Ibland måste vi även stänga av vattnet i vissa hus. Det betyder att du kan bli utan vatten på jobbet, i skolan eller hemma under en kortare tid. Ibland rör det sig om någon timme, ibland längre. Om vattnet måste vara avstängt länge ordnar vi så att du kan hämta vatten på annat sätt för att kunna laga mat, sköta hygienen och spola i toaletten.

Tiden för att laga en läcka varierar. Det beror lite på hur snabbt vi kan hitta den, om den är enkel att laga eller inte och vilken årstid det är. Ibland kan du behöva koka dricksvattnet i en eller ett par dagar efter att vi har lagat en läcka. Det beror på hur vi har lagat läckan och vi vill vara säkra på att vattnet är rent och hälsosamt innan vi ger klartecken att dricka det igen. Då tar vi prover och väntar på provsvaren innan vi tar bort kokningsrekommendationen.

Vi hör av oss med sms

Vi kan skicka ett sms till de som blir berörda av en vattenläcka. I meddelandet kan det till exempel stå att vi måste stänga av vattnet en tid eller när vi är färdiga med läcklagningen. Det går också att få informationen uppläst i telefonen eller via mail. Du kan läsa mer om hur det fungerar här.

Meddelandet går fram till telefoner som är registrerade på den adress som vi har valt att skicka meddelandet till. Du som har ett kontantkort eller arbetstelefon kan registrera ditt telefonnummer på hemsidan.

Sidan uppdaterad 2021-02-19