Publicerad 2021-02-25

Ny tjänst för den som vill beställa tömning av brunnen

Nu kan du som är stugägare med egen brunn välja både datum och tid när du vill boka tömning och slamsugning av brunnen. Det blev klart på Tekniska nämndens sammanträde den 25 februari.

Nämnden sa därmed ja till förvaltningens förslag om en ny tjänst för tidsbokad slamsugning. Det innebär att en stugägare nu kan ringa långt i förväg och beställa tidsbokad tömning och slamsugning av sin slamavskiljare eller slutna tank. Kunden har möjlighet att välja för- eller eftermiddag ett visst datum.

Det här har varit en efterfrågad tjänst eftersom fastighetsägare kan ha behov av att att boka hantverkare för att åtgärda avloppet i samband med slamtömning, konstaterar förvaltningen i sitt förslag till beslut.

Det är Kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut om den nya tjänsten och om de nya taxorna för Avfall återvinning 2021, där den nya tjänsten ingår.

Hela protokollet från Tekniska nämndens sammanträde kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Sidan uppdaterad 2021-02-25