Publicerad 2021-02-26

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet från den 1 mars

De skärpta råden innebär att vi begränsar eller stänger kommunala verksamheter. Från och med den 1 mars tillåts endast match- och tävlingsverksamhet för de som utövar yrkesmässig idrott. Vi tar vårt ansvar för att minska risken för smitt­spridning på allvar och förväntar oss att du gör det också.

Det här gäller

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) Länk till annan webbplats. ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra. Det kan till exempel gälla vattenflaskor och munskydd som kan överföra saliv
  • om möjligt enbart genomföra aktiviteter utomhus
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott, exempelvis senior verksamhet på landslagsnivå och högsta serierna i lagidrotter som av förbunden definieras som elitverksamhet samt ÖIK:s a-lag i ishockey och Östersunds basket seniorlag damer.

Begränsningar av antalet personer som får vistas i en idrottshall samtidigt

Utifrån pandemilagen och med hänsyn till arbetsmiljö, pandemiläge och idrotts­anlägg­ning­arnas utformning begränsas antalet personer som kan vistas samtidigt i våra idrotts- och träningsanläggningar. Begränsningarna införs för att säkerställa att lokalerna kan användas utan risk för trängsel.

Här finns en lista över kommunens idrottsanläggningar och vilket maxantal som kan vistas i dessa.

Maxantal som får vistas i kommunens idrottsanläggningar

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • om möjligt enbart hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Rådet gäller all slags idrott, oavsett lagidrott/individuell idrott eller kontaktidrotter kontra icke-kontaktidrotter.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Det här gäller i Östersunds kommun

Alla badhus stänger för allmänheten

Storsjöbadet (inklusive relaxavdelning) samt badhallarna i Brunflo, Lit och Östbergsbadet öppnas för företag och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare. Däremot fortsätter de att vara stängda för allmänheten. Skolorna kommer att kunna fortsätta nyttja dem med hänsyn till lagkrav om simundervisning.

Kommunala idrottsanläggningar inomhus stänger för allt utom barn- och elitverksamhet

Alla kommunala inomhusidrottsanläggningar öppnas för företag och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare. Däremot fortsätter de att vara stängda för allmänheten. Begränsningar finns för maxantal som kan vistas i en lokal samtidigt. Alla omklädningsrum är fortsatt stängda.

Idrottsanläggningar som ägs eller drivs av föreningar

Kultur- och fritidsnämnden uppmanar de föreningar som själva äger/hyr sina lokaler eller har nyttjanderättsavtal med kommunen att fortsätta hålla dem stängda fram till 7 mars. Undantaget är föreningar som håller sina anläggningar öppna för barn födda 2002 eller senare samt idrott på elitnivå, exempelvis senior verksamhet på landslagsnivå och högsta serierna i lagidrotter.

Idrottsanläggningar utomhus

Idrottsanläggningar utomhus är fortsatt öppna. Allmänhetens vallabod på skidstadion håller stängt.

Omklädningsrummen hålls stängda

Alla omklädningsrum på kommunens idrotts- och träningsanläggningar hålls stängda för att minska risken för smittspridning.

Slusstider införs mellan bokningar

För att undvika trängsel på våra anläggningar förväntas samtliga föreningar lämna anläggningen när fem minuter kvarstår av bokningen. Ansvarig ledare ser till att detta sker. Detta gäller inte i ishallarna där 15 minuters spoltid sker mellan varje pass.

Allmänna sammankomster på max åtta personer

Som huvudregel är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Publiktak på 8 personer införs i Jämtlands län | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

För dig som har abonnemang eller värdekort hos någon av de berörda anläggningarna

Samtliga abonnemang och värdekort kommer frysas från 24 november – 7 mars och därefter förlängas med motsvarande tid.

För löpande verksamhet, exempelvis träningar, behöver ni inte göra en riskbedömning men uppmuntras göra en för att se vilka åtgärder ni skulle kunna vidta. Det gör ni via:

Folkhälsomyndighetens riskbedömning Länk till annan webbplats.

Skolverksamheten får nyttja anläggningarna fullt ut

Det vill säga inklusive omklädningsrum och dusch. Det gäller fram till klockan 17.00. Att skolelever och föreningar inte har samma förutsättningar vad gäller tillgång till dusch beror på att tiden i omklädningsrummet ska minimeras i högsta möjliga mån för de som deltar i föreningsverksamhet.

Elever i en klass möter varandra hela dagen. De sitter tillsammans i klassrummet och äter tillsammans i matsalen. I en förening samlas däremot personer från olika stadsdelar och skolor vilket innebär en större uppblandning.

Sidan uppdaterad 2021-02-26