Publicerad 2021-02-26

Rapport från Barn- och utbildningsnämnden 24 februari

Här kan du ta del av några av de ärenden som Barn- och utbildningsnämnden beslutade om under sammanträdet.

Budgetunderskottet vänt 2020

Nämnden har vänt det tidigare underskottet i budgeten. I år redovisar Barn- och utbildningsnämnden ett resultat på 33,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020. Jämfört med verksamhetsåret 2019 då nämnden redovisade ett underskott på -5,9 miljoner kronor innebär det en skillnad på 39 miljoner kronor.

Några orsaker till det förbättrade resultatet är statlig ersättning under coronapandemin, volymförändringar i antal elever och barn samt förbättrad ekonomistyrning.

Ingen begäran om engångsanslag 2020

På grund av korrigering av tidigare felaktig elevpeng, skulle nämnden vid behov kunna begära tillskott på 22 miljoner kronor 2020, ytterligare 12 miljoner kronor 2021 och 6 miljoner kronor 2022. Utifrån nämndens förbättrade resultat kommer man inte behöva begära engångsanslaget 2020. Pengarna kommer fortsatt vara tillgängliga för nämnden inför kommande ekonomiska utmaningar.

Trots vändningen står nämnden fortfarande inför stora utmaningar kommande år. Till exempel för att anpassa den kommunala organisationen i relation till den ökande andelen fristående verksamhet.

Nybyggnation för förskolorna Ottfjället och Luktärtan

Förskolorna kommer få nya lokaler. Ottfjällets förskola flyttas till ny närliggande plats, och ska kunna ta emot 144 barn. På Luktärtan kommer man bygga för 120 barn, men verksamheten planerar för att ta emot 108 barn. När bygget är klart kommer Luktärtans nuvarande förskolelokaler rivas medan Vård- och omsorgsförvaltningen ser över möjligheten att ta över Ottfjällets lokaler.

Yttrande om belysning till förskolorna

Kommunfullmäktige har begärt yttrande från Barn- och utbildningsnämnden angående översyn av belysning till förskolorna. Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen är positiva till att man gör en översyn av belysningen. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om huruvida man ska genomföra översynen under våren.

Information om samisk förskoleverksamhet

Det finns planer på att starta upp samisk förskoleverksamhet. Förslaget är att, till en början, erbjuda samisk förskoleverksamhet en dag i veckan för barn vars vårdnadshavare önskar det. Förskoleverksamheten föreslås ske på Lövsta förskola. Inget beslut är fattat i frågan ännu, utan under sammanträdet informerade förvaltningen nämnden om planerna.

Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som nämnden beslutade om under sammanträdet, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2021-02-26