Publicerad 2021-03-02

Digiresan: Det här är Östersunds digitala tvilling

Att samla in, strukturera och tillgängliggöra information om kommunen ska göra vardagen enklare för teknisk förvaltning. Det handlar om att skapa en digital tvilling av Östersunds kommun!

Flygfoto över rådhuset, till höger samma bild på rådhuset med siffror lagt över för att illustrera att det är digitalt.

En digital tvilling, ett digitalt kommunaltekniskt minne, är en spegelbild av sin fysiska motsvarighet. Till exempel ett fastighetsbestånd, ett gatunät eller en park. Det handlar alltså om att skapa en kopia av verkligheten i sin dator.


Annelie Mattson-Djos, verksamhetscontroller på teknisk förvaltning, och Torbjörn Rost, avdelningschef på kart- och lantmäteri är de som har jobbat med att förverkliga idén.


— Kommunen förvaltar stora värden i byggnader, fastigheter, gator och parker. Idén är att samla in, strukturera och lagra all information om dessa objekt i en GIS-databas (geografiskt informationssystem). Slutprodukten blir en så kallad digital tvilling, förklarar Torbjörn.

Varför behövs en digital tvilling?

— På senare år har det blivit tydligt för oss på teknisk förvaltning att en enorm mängd information bara finns i ett fåtal personers huvuden. Det kan till exempel handla om en arbetsledare inom gata och park som har i huvudet vilka upphandlingar som finns, vilka regler som gäller, var kommunen har grävtillstånd och så vidare. När en sådan person går i pension försvinner all den informationen och samlade kompetensen från en dag till en annan, berättar Annelie.


Nu ska alltså all tänkbar information om den kommunaltekniska verksamheten istället samlas in – genom processkartläggning, inventering och insamling av befintliga dokument – och läggas in i en GIS-databas.


— Slutresultatet ska bli en karta där vi kan klicka var som helst och få fram en massa information. Om vi klickar på en vägsträcka ska vi kunna se allt från vägsträckans skick och hur den är skyltad till vilka grävarbeten som är planerade och vilka tider på dygnet den är mest trafikerad. Det kommer att vara ett fantastiskt verktyg när vi ska planera och samordna kommande arbetsinsatser, konstaterar Torbjörn.


— Drömmen är en digital version av Östersund som gör det lätt att planera, samordna och investera på ett både effektivare och säkrare sätt än idag, avslutar Annelie.

Det här är Digiresan

Digiresan är Östersunds kommuns nya, stora digitaliseringsprojekt. Projektet startade våren 2020 då kommunens medarbetare kunde lämna in sina idéer om vad i kommunen som kan digitaliseras för att göra vardagen enklare. I höstas fick även alla östersundsbor möjlighet att lämna in sina idéer.

Sidan uppdaterad 2021-03-02