Publicerad 2021-03-04

Ingen vanlig världscupavslutning för skidskyttet – så coronasäkras tävlingarna i Östersund

De som följt tv-sändningar från världscupen i skidskytte under vintern har fått se prov på hur idrottsvärlden byggt upp ett allt effektivare system för att kunna genomföra tävlingar på ett smittsäkert sätt.

Nu är det dags för Östersund att vara en del i arrangemanget när världscupfinalen avgörs på skidstadion 19-21 mars.

bild på en person i skidskyttelandslagets gula och blå dräkt som åker skidor i full fart

Foto: Göran Strand

Finalen i skidskyttevärldscupen närmar sig. Huvud­arrangörerna IBU har arbetat för trygga och smitts­äkra skid­tävlingar hela säsongen. Nu arbetar Svenska skidskytte­förbundet för att arrangera final­tävlingarna i Östersund. Tillsammans med lokala medarrangörer, såsom Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen, pågår nu de sista förberedelserna.

Så här beskriver general­sekreteraren i skidskytte­förbundet det pågående arbetet:

– Tillsammans med väldigt många samarbets­partners har vi genomfört ett intensivt och krävande arbete för att säker­ställa ett så coronasäkert evenemang som möjligt. Vi har följt ett omfattande regel­verk från IBU och svenska myndigheter som innehåller en stor del logistik­tänk inom absolut alla områden, från sop­hantering via mat och avstånd till corona­tester. Med ”vi” menar jag alla inblandade parter. Detta sker under tråkiga omständigheter men den vilja, arbets­insats och kreativitet vi i organisationen möter hos företag, kommunen, regionen, funktionärer och alla andra som är med och bidrar har jag faktiskt svårt att sätta ord på. Utan denna enorma laginsats hade det inte varit möjligt att genom­föra Världs­cupen under pandemin, säger Rikard Grip, general­sekreterare i Svenska skidskytte­förbundet.

Grundstruktur för smittsäkra tävlingarna på plats från IBU – kommunen bidrar med lokalt perspektiv

– Grundstrukturen för att genomföra tävlingarna på ett smitt­säkert sätt är redan på plats genom det koncept som IBU arbetat fram. Vår roll är att vara ett lokalt bollplank för hur tävlingarna bör genom­föras. Vi gör tillsammans de sista justeringarna här, förklarar Sofie Viström som arbetar på Miljö och Hälsa.

Tillsammans med Susanne Hoflin, medicinskt ansvarig sjuk­sköterska på Vård- och omsorgs­förvaltningen, är Sofie en av de personer som har arbetat tillsammans med Svenska skidskytte­förbundet som arrangerar tävlingarna i Östersund. De har hjälpt till med samordning av åtgärder, såsom exempelvis skyltning och rådgivning till funktionärer.

– Tack vare snabbt agerande av professionella medarbetare och ett mycket bra samarbete med Svenska skidskytte­förbundet och Smitt­skydd på Regionen kan vi tillsammans göra världscup­avslutningen säker, säger Anders Wennerberg, kommun­direktör.

Strängt regelverk styr årets arrangemang

Konceptet som IBU tagit fram består av ett regelverk. Det styr planering och genom­förande av tävlingarna, och är överlag strängare än de svenska rekommendationerna kring corona­viruset. Detta eftersom samma koncept gällt under samtliga tävlingar i Världs­cupen, oavsett vilket land som tävlingarna skett i.

Regelverket styr bland annat:

  • Att alla som vistas i arenaområdet ska använda munskydd
  • Att landslag och andra med koppling till tävlingarna ska leva i så kallade “bubblor” under tävlingarna
  • Arenaområdets utformning och hur de som vistas på området får röra sig (minskad service, få kontakt­ytor. Området är också indelat i zoner där olika grupperingar inte ska möta varandra)
  • Krav på negativt provsvar (genomfört under de senaste 72 timmarna) för att få ackreditering (tillgång till arenaområdet) och tillgång till arena­området, därefter sker provtagning på alla deltagare var tredje, fjärde dag.

Arenaområdets zoner utformade för att minska risken för smittspridning

Under tävlingarna är arenaområdet indelat i olika zoner. Aktiva, ledare, media och de funktionärer som vistas på arena­området är indelade i varsin grupp - blå, röd eller gul. De förhåller sig på olika områden på för­bestämda tider, så att de inte ska mötas. Exempelvis media, som är gula, möter inte de som är blå eller röda.

Vid intervjuerna efter respektive tävling kan du till exempel se att media (som är gula) aldrig möter åkarna (som är röda). I den mixade zonen där de normalt möts, står nämligen media i den gula zon de tilldelats medan åkarna står i sin röda zon, med ett avstånd på minst 1,5 meter emellan sig.

Lever i “bubblor” under tävlingarna

De tävlande anländer till Östersund via chartrade plan direkt från de tidigare tävlingarna i Nove Mesto. Vem som sitter bredvid vem på planet är noga uttänkt för att minska risken för smitt­spridning - de tävlande och organisationen runt dessa isoleras nämligen i så kallade bubblor.

Varje landslag ses som en bubbla, som i största möjliga mån ska undvika att träffa andra personer som inte ingår i hens bubbla. Även inom landslagen finns bubblor som avgör vem som sitter bredvid vem, som delar bil och vilka som är rums-/korridors­kamrater under tävlingarna.

Testlabb följer med till Östersund

Alla som ska vistas på arenaområdet måste uppvisa negativt provsvar för att få ut ackreditering. Med sig till Östersund har IBU därför ett helt test­labb, inklusive utrustning och personal. De provtar alla personer som ingår i lagen, till exempel skid­skyttar och ledare. För alla andra personer är det Svenska skidskytte­förbundet som tillsammans med Region Jämtland Härjedalen ordnar provtagning. Testning sker vid ankomst till Östersund, därefter var tredje/­fjärde dag.

Om en person blir smittad av covid-19 under tävlingarna kommer IBU:s rutin­protokoll och Smittskydd in i bilden. Kraven är stränga och utgår från i huvudsak isolation, karantän och smitt­spårning.

Låg risk för smitta kopplat till tävlingarna

När arrangemangets deltagare anländer till Östersund är de nytestade. Alla aktiva, ledare, media och funktionärer har fått skriva under ett papper från IBU för att delta. Underskriften godkänner att man känner till IBU:s regelverk om vad som gäller för att minska risken för smittspridning.

Risken för smitta i eller till följd av tävlingarna är därför låg. Hittills den här säsongen har IBU genomfört närmare 12 200 SARS-CoV-2 PCR-tester av aktiva, ledare och media under de tidigare världscup-tävlingarna. Man fann 53 positiva fall som motsvarar knappt 0,5 procent. De aktuella personerna blev satta i karantän respektive isolering.

Smittrisken har hittills uppstått i början av trimestrarna

Varje säsong är indelad i tre trimestrar, där åkarna kan åka hem mellan varje trimester. Störst identifierad risk för smitta i samband med tävlingarna är i samband med start av en ny trimester. Den tredje trimestern startar i samband med tävlingarna i Nove Mesto, vilket innebär att åkarna är nytestade därifrån, och inte har träffat andra än de som redan följer de strikta regel­verken.

– För de som ingår i tävlingarna (åkare, ledare och media) har det blivit en vana att följa regel­verket. Alla som kommer hit har förhållit sig till stränga regler och rutiner hela vinter­säsongen, så det är erfarna personer som kommer hit, säger Jessica Bollnert som är mediaansvarig för Världscupen.

Sidan uppdaterad 2021-03-04