Publicerad 2021-03-05

Distansundervisning för elever i åk 7-9 efter sportlovet och erbjudande om screening vecka 11

Efter sportlovet har alla kommunala högstadieskolor (åk 7-9) distans­undervisning hela vecka 11. Under veckan erbjuder Smitt­skydd i Region Jämtland Härjedalen alla högstadieelever och personal på högstadiet att lämna ett test för covid-19. Prov­tag­ningen gäller endast helt symptomfria elever och lärare, vid minsta symptom ska eleven stanna hemma och boka tid för prov­tagning enligt ordinarie prov­tag­nings­stationer.

I Östersundspostens nyhet om provtagning för covid-19 för högstadie­elever ser det ut som om beslut om hel distansundervisning fattats i samråd med regionens Smittskydd. Så är det inte. Provtagningen görs i samråd med Smittskydd men beslutet om hel distansundervisning har fattats av Barn- och utbildningsnämndens ordförande utan Smittskydds inblandning.

Närbild på Coronavirus

Under lov passar många på att träffa vänner och släktingar som de normalt inte träffar, vilket innebär en ökad risk för att föra med sig smitta tillbaka till skolan. Detta har tidigare tagit sig uttryck i form av influensa och magsjuka.

Därför har alla högstadieskolor distansundervisning veckan efter sportlovet. I år vill Region Jämtland Härjedalen erbjuda ett sätt att begränsa ytterligare spridning av covid-19, och de erbjuder därför provtagning på skolan till de elever och skolpersonal som är intresserade.

Sidan uppdaterad 2021-03-22