Publicerad 2021-03-05

Norrlands första (?) lastbil som går på flytande fordonsgas

Nyss rullade kommunens första lastbil, som går på flytande fordonsgas, ut på sitt första uppdrag. Och det är inte bara kommunens första, utan det är förmodligen den första lastbilen, stationerad norr om Dalälven, som går på flytande fordonsgas.

Lastbil märkt med kommunens logotyp

- Det här är ännu ett steg i vårt miljöarbete för en fossilfri fordonsflotta, säger Ulf Löfvenberg, enhetschef på Fordonsenheten.

Nerkyld gas tar mindre plats

När fordonsgas kyls ner till minst minus 162 grader övergår den från gas till vätska. Då minskar volymen 600 gånger! Det gör flytande gas så mycket mer effektiv för tunga fordon, som behöver mycket bränsle i tanken.

- Vi har ju länge haft personbilar som drivs med fossilfria bränslen. Men arbetsmaskiner och tyngre fordon har legat lite efter, berättar Ulf. Men med den här tekniken; att minska bränslets volym genom att kyla ner det, gör att även tyngre fordon får lika god prestanda och räckvidd som dieselfordon.

Minskade bränslekostnader

- Skillnaden är att den här lastbilen går tystare och det ryker vitt istället för svart ur avgasröret. Och vi kommer att spara pengar; den flytande fordonsgasen är 25 % billigare än diesel, avslutar Ulf.

Se var du kan tanka fossilbränslefritt i Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2021-03-05