Publicerad 2021-03-05

Så påverkas verksamheterna i Östersunds kommun av nya restriktionerna

Under torsdagen lämnade regeringen besked om ytterligare förlängning av nationella restriktioner gällande Covid-19. Vi förlänger de restriktioner som redan gäller till 21 mars. Så här påverkas den kommunala verksamheten.

  • Badanläggningar och idrottshallar fortsätter att vara stängda för allmänheten. Undantag ges för yrkesmässig elitidrott samt skolverksamhet och träningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 eller senare. En förutsättning är att all verksamhet bedrivs coronasäkert och att anvisningar om max antal personer i respektive anläggning måste följas.
  • Kulturskolan fortsätter bedriva fysisk undervisning där lämpliga verksamhetslokaler kan nyttjas. I övrigt fortsätter Kulturskolan att bedriva sin undervisning digitalt under perioden.
  • Fritidsgårdar och Gamla tingshuset fortsätter vara öppna för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
  • Vård- och omsorgsförvaltningens mötesplatser för äldre fortsätter att vara stängda. Ett av motiven är att fler hinner vaccinera sig.
  • Förbudet mot borgerliga vigslar i kommunens lokaler förlängs till i första hand 21 mars.
Sidan uppdaterad 2021-03-05