Publicerad 2021-03-11

Kulverten på Solliden stängd efter asbestläckage

Kulverten på Solliden har stängts av sen kommunen hittat asbest i dammprover. Efter ytterligare prover i husen på Solliden kan vi ge lugnande besked. Asbesten har inte spridit sig utanför kulverten.

Bild på flera stora rör som böjs i vinkel. Runt böjen på ett rör syns en skada.

De skadade rörböjarna som läckt ut asbest i kulverten på Solliden. Foto: Peter Stelzer

- Vi upptäckte damm under en kontroll av skadade rörböjar i kulverten, berättar Hans Green, chef på Sektor fastighet.

- Av säkerhetsskäl stängde vi av kulverten medan vi anlitade en entreprenör som har tagit prover både i ventilationssystemet och i samtliga byggnader som binds ihop av kulverten.

Prover har alltså tagits i;

  • Vita huset Sollidenvägen 64 a, b och c
  • Klockhuset Sollidenvägen 62 b
  • Panncentralen Sollidenvägen 62 a
  • utanför dörren mot Remonthagens sjukhus

I proverna från dammet i kulverten fanns asbest. Likaså i ett driftsutrymme intill. Men ingen asbest hittades i de övriga prover som togs utanför kulverten.

Proverna är nu skickade till Arbetsmiljöverket för vidare analys.

Cheferna till berörda yrkesgrupper, som kan ha vistats i kulverten är informerade. Och berörd personal får mer information via sin chef.

Risk för asbestläckage vid skador

Asbest har använts i byggmaterialen fram till 1993. Så länge materialet är helt är det inte farligt för hälsan.

Om materialet går sönder blir det däremot farligt. Det kan till exempel vara skadade böjar i värmerör, förslitningar, trasiga golv eller sprucket kakel.

- Kunskapen och uppmärksamheten kring det här har ökat, berättar Hans Green.

Nu väntar sanering av kulverten innan den kan öppnas igen.

Här hittar du svar på vanliga frågor och hänvisning om du har ytterligare frågor

Sidan uppdaterad 2021-03-11