Publicerad 2021-03-17

KS-rapporten: Företag kan få uppskov till i höst

Tisdag 16 mars höll Kommunstyrelsen ett digitalt sammanträde med flera större ärenden på bordet.

Domklubba

Företag kan få uppskov att betala kommunala avgifter fram till sista oktober

 

Förslaget kommer från det politiska styret. Bakgrunden är att framförallt restaurang-och caféägare hamnat i svåra ekonomiska situationer till följd av allt hårdare restriktioner.
- Vi har sett ett antal konkurser de senaste veckorna och vi från kommunen måste göra precis allt vi kan för att det ska kunna undvikas. Kan vi rädda ett företag från konkurs så betyder det oerhört mycket, säger liberalernas kommunalråd Pär Löfstrand.
Förslaget innebär också nolltaxa på vissa taxor, samt återbetalningar på vissa. Inte heller någon avgift för serveringstillstånd av alkohol kommer att tas ut under året.

FOTNOT: I en första version av artikeln stod att beslutet klubbades igenom av politikerna i kommunstyrelsen denna vecka. Det är dock kommunfullmäktige som ska besluta och ärendet går vidare dit. Beslutet har inte fattats helt enligt förslag, utan det har skett förändringar. Dessa kommer att framgå av protokollet som i skrivande stund inte är färdigt.

Planerna och byggandet av Jamtlis ekoby i Remonthagen i Östersund går vidare

Projektet Jamtli Living University (JLU) består av hållbara bostäder i form av mindre radhus, och med en mix av odlingsplatser och olika verksamheter i den urbana ekobyn. Beslutet att Jamtlis projekt nu ska fortsätta framåt togs i går genom politisk enighet i kommunstyrelsen. Alla politiker var alltså överens om att det här projektet är positivt för Östersunds kommun. Nästa steg blir nu att titta på vilka möjligheter och hinder det finns framåt. Projektet kommer följas och utvärderas av forskare och studenter på Mittuniversitetet.

Planerna på en stor ombyggnation av Gustav III:s torg går nu in i en ny fas

Bland annat planeras en större torgyta och mer allmän plats. Fastighetsbolaget Diös vill bygga bostäder och hotell på ytan, och under tisdagen fattade politikerna i kommunstyrelsen beslut om att de omarbetade planerna nu ska ut på granskning.
- Nu är det skarpt läge, säger kommunalråd Bosse Svensson (C).I och med att den nya remissen skickas ut kommer allmänheten på nytt ha möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. KD:s Stephen Jerand, tidigare polischef, är glad att projektet nu går in i nästa fas - inte minst sett till säkerheten.
- Utifrån mitt tidigare yrke vet jag ­vilken otrygghetspunkt den här platsen är och har varit. Äntligen får vi slut på den här långbänk­en, säger han.
Förutom planerna på bostäder, kontor, större torgytor samt hotell, finns även utvecklingsplaner för kollektivtrafiken längs sträckan mellan sjukhuset och järnvägsstationen.
- I dag presenterades en bra skiss på hur detta kan lösas, säger moderaternas kommunalråd Pär Jönsson.

Sidan uppdaterad 2021-03-19